Tildelt andreplass i HSØ forbedringspris

– Det er veldig gøy. Vi ønsker å bli satt på kartet, for vi har så utrolig tro på tilnærmingen vi gjør, forteller seksjonsleder Merete Lund Hulaas ved spiseforstyrrelsespoliklinikken.

Publisert 18.09.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Hun er leder for det ambulante teamet som i dag tildeles andreplass av Helse Sør-Østs forbedringspriser.

– Som leder av spiseforstyrrelsespoliklinikken ser man at det ikke er én intervensjon som virker. Vi må ha ulike måter å intervenere på og møte pasienten på, ut i fra deres motivasjon og deres tanker om hvordan de kan bli friskere. Det er så mye bruk av tvang på denne pasientgruppen over flere år, og vi ser at vi ikke har kommet i mål, sier Hulaas.

I litt over et halvt år har teamet arbeidet som et supplement til poliklinikktimer og døgnplass.

– Vi ønsker å utvide det ambulante teamet og tror på at det er veien å gå. Vi må bygge på frivillighet og egenmotivasjon hos pasientene, bygge opp ytterligere autonomi, sier seksjonslederen.

​​Til turer og møteplasser

Prisen består av 50.000 kroner.

– Fremover ønsker vi å jobbe mer med å få pasientene ut der livet skal leves. Snart skal vi ha med oss seks pasienter på Storefjell, vi vil bruke premiepengene på å skape nye møtepunkter og nye turer for pasientene, forteller Hulaas.

Ambulant team spiseforstyrrelsespoliklinikken har i første tertial 2023 redusert antall døgn på tvangsvedtak med ca. 54 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I tillegg er oppholdstiden under tvangsvedtak og antall tvangsvedtak betraktelig redusert. I prosjektet har brukermedvirkning vært sentralt for å utvikle og etablere tilbudet.

– Det er gledelig at det ambulante teamet får annerkjennelse regionalt og bidrar til inspirasjon og læring på tvers. Spis-poliklinikken har jobbet systematisk med forbedringsarbeid og har involvert pasienter i prosessen. At det gir resultater på kort tid er imponerende, sier fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV.

Pasientsikkerhetsu​ken 2023

HSØs forbedringspriser deles ut under den regionale pasientsikkerhetsuken. Prisen går til fagmiljøer eller grupper i helseforetak som har bidratt til å heve pasientsikkerheten og kvaliteten.​​​