To prosjekter ved SiV tildelt regionale forskningsmidler

Prosjektene “Chronic hepatitis B: improving care and scaling up treatment in sub-Saharan Africa” og “REAl-time raDiolOgy suppOrt to Treat IntraCerebral Hemorrhage” fikk nylig forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Publisert 18.01.2024
Sist oppdatert 02.02.2024
En mann og en kvinne i hvitt arbeidsantrekk på et kontor foran dataskjermer

Årlig lyser Helse Sør-Øst ut regionale forskningsmidler. For 2024 lyste de ut ca. 120 mill. kr til helseforskning i regionen, hvor man kunne søke om midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend eller åpen prosjektstøtte. Utlysningen gjaldt alle fag- og forskningsområder, og i år var inntil 10 mill. kroner målrettet til prosjekter innen fire tematiske områder, se utlysningen her.

I alt ble 473 søknader vurdert i prosessen om de konkurranseutsatte regionale forskningsmidlene for 2024, hvorav totalt 98 ble tildelt midler. Sykehuset i Vestfold (SiV) sendte totalt inn 18 søknader, hvorav 2 av prosjektene ble tildelt midler:

  • Chronic hepatitis B: improving care and scaling up treatment in sub-Saharan Africa (doktorgradsstipend) - prosjektleder Asgeir Johannessen
  • REAl-time raDiolOgy suppOrt to Treat IntraCerebral Hemorrhage (doktorgradsstipend)- prosjektleder Inge Rasmus Groote

De regionale helseforetakenes felles vurderingskriterier er lagt til grunn for vurderingen av søknadene, hvor vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi er viktig. Vurderingen av søknader er utført av vurderingskomiteer med høyt kvalifiserte, habile medlemmer rekruttert fra både internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer.

Alle tildelingene finner du her