Undervisningsfilm skal trygge pasienten før operasjon

Skal du gjennom en planlagt kikkhullsoperasjon? Sykehuset i Vestfold har fått laget en egen undervisningsfilm som brukes som forberedelse til operasjon.

Publisert 03.05.2017
Illustrasjonsfoto med kirurger med grønne klær og masker
UNDERVISNINGSFILM: Med en egen undervisningsfilm forberedes pasientene før operasjon. Hensikten er å forebygge komplikasjoner og at operasjonen kan foregå på en god og kvalitetssikret måte. (Illustrasjonsfoto)

Sykehuset i Vestfold (SiV) vil at du som pasient til operasjon skal føle deg trygg, være optimalt forberedt og vite hva du selv kan gjøre for å forebygge komplikasjoner.  

Gjennom en sju minutter lang undervisningsfilm, som skal oversettes til flere språk, får pasientene vite om hvordan de skal forberede seg til operasjon, hva som skjer på operasjonsdagen og litt om tiden etter.

Hensikten er å forebygge komplikasjoner for at resultatet skal bli best mulig og at pasienten kommer seg raskt i form igjen.

Forbereder og klargjør pasientene

– Med filmen kvalitetssikres informasjonen som gis til pasientene og pårørende, samt at den bidrar til optimalisering av pasientforløp. Filmen har vært et tverrfaglig samarbeid med anestesi og fagansvarlig kirurg innen gynekologi, gastro og urologi, sier teamsykepleier Pernille Simonsen og fagutviklingssykepleier Randi Oshaug.

Ved poliklinikk preoperativ forberedes og klargjøres pasienter til kikkhullsoperasjon slik at operasjonen kan foregå på en god og kvalitetssikret måte.

Sykepleierne Randi Oshaug og Pernille Simonsen sittende ved bordet med lerret i bakgrunnen hvor filmen går
TRYGGER PASIENTENE: Teamsykepleier Pernille Simonsen (fremst) og fagutviklingssykepleier Randi Oshaug er fornøyde med filmen som forbereder pasienter før kikkhullsoperasjon.

Pasienter tas hånd om av et tverrfaglig team som er opptatt av å gi mest mulig informasjon om hva som skal skje for å trygge deg som pasient.

Undervisningsfilmen brukes som innledning til ulike samtaler i det tverrfaglige teamet. Målet med samtalene er blant annet å kartlegge risikofaktorer og sette inn tiltak, samt klarering til anestesi.  

Økt bruk av e-helse

Simonsen og Oshaug  viser til at liggetid og komplikasjoner reduseres ved god informasjon før operasjonen. Undervisningsfilmen er også laget for å imøtekomme regional strategiplan i Helse Sør-Øst, hvor et av målene er å øke bruken av e-helse i pasient- og pårørendeopplæringen.

– E-helse handler om å bruke nettets muligheter gjennom blant annet film for å bidra til økt kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helsevesenet. Pasienter og pårørende forventer i dag at det er mulig å skaffe seg relevant informasjon og kunnskap på internett, sier Simonsen.

– Undervisningsfilmen ligger tilgjengelig for alle på vimeo.com slik at filmen kan repeteres av pasient og pårørende hjemme og bidra til trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet, sier Oshaug. 

Se filmen som forberedelse til kikkhullsoperasjon