Kirurgisk samarbeid gir økt overlevelse etter brystkreft

Et unikt kirurgisk samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken gir gode resultater innen overlevelse etter brystkreft. – Samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, forteller avdelingssjef Rune Sandbu ved kreft- og kirurgiavdelingen.

Publisert 23.05.2024
Sist oppdatert 17.06.2024
En mann og kvinne som står ved siden av et skilt
Rune Sandbu og Helle Kristine Skjerven.

Bryst – og endokrinkirurgi er en kirurgisk spesialitet som behandler pasienter med blant annet brystkreft og endokrin-kirurgiske lidelser.

– Det er en ganske smal spesialitet som Sykehuset i Vestfold slet med å rekruttere spesialister til i flere år. Med vårt opptaksområde har vi ikke nok pasienter som grunnlag for et robust fagmiljø, forteller avdelingssjef Sandbu.

Klinikkledelsen tok derfor i 2018 kontakt med Vestre Viken (VV), som var sterke innen bryst- og endokrin-kirurgi. Vestre Vikens utfordring var på dette tidspunktet patologikapasitet. Resultatet ble et samarbeid som er unikt i Norge: Kirurger ved VV kommer til Sykehuset i Vestfold (SiV) og bidrar til at SiVs brystdiagnostiske senter (BDS) er faglig komplett, ved at kirurgene fra VV utfører poliklinikk og dagkirurgi knyttet til brystkreft ved SiV. Denne tjenesten kjøper SiV fra VV.

– Vi i VV har ansvar for hele Vestre Vikens opptaksområde, det vil si at vi har flere samarbeidende sykehus, men all kirurgi gjøres likevel i Drammen. Det å reise til Vestfold i tillegg er bare en hyggelig avveksling, forteller seksjonsoverlege Helle Kristine Skjerven ved VV.

Hovedmotivasjonen fra kirurgisk hold var imidlertid å skape et større robust fagmiljø innen spesialiteten og etablere et større forskningsgrunnlag. Dette gir en lettere rekruttering av spesialister.

– Spiller på hverandres styrker

Samarbeidet har nå fungert godt siden 2018, og begge parter skryter av hverandre.

– Fordelene er mange, vi spiller på hverandres styrker, sier Sandbu.

– SiV manglet kirurger, men har god kompetanse innen brystdiagnostikk; sykepleiere, radiologer, radiografer og patologer. Ved at kirurger fra VV kommer hit, opprettholder SiV tilbud til Vestfolds pasienter. Det nyter våre pasienter godt av. De første årene avlastet også SiVs patologiservice Vestre Viken, fortsetter han.

– Et større volum er bare positivt. Vi er blitt mer robuste ved at vi er blitt flere kirurger som får jobbe i et større fagmiljø, forteller Skjerven videre.

Sammenhengende kjede

Pasientene som kan opereres dagkirurgisk merker ikke at to helseforetak er involvert i behandlingen, da de opereres ved SiV. Dette gjelder de fleste pasientene.

– Det blir en sammenhengende kjede som dekker det de trenger. Dette er en super løsning som gir robusthet og stabilitet. Dette er et sjeldent godt eksempel på at et slikt samarbeid kan fungere, både for sykehusene og pasientene, mener avdelingssjef Sandbu.

– SiV er et hyggelig sykehus å være på. Våre kirurger trives godt her, og det er enkelt å få ansatte til å reise ned hit. Det kommer av det gode og tverrfaglige samarbeidet, legger Skjerven til.

Best i landet innen overlevelse etter fem år

Det gode samarbeidet gjenspeiler seg også i overlevelsestallene etter fem år for pasienter som har gjennomgått brystkreft. I 2023 toppet SiV den relative overlevelsen for brystkreftpasienter etter fem år med 94 prosent. Kun Helse Førde, som behandler en fjerdedel antall pasienter som SiV, har høyere prosentandel.

– SiV gjør det bra på alle kvalitetsindikatorer, forteller Skjerven, som også er leder av fagrådet ved Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.

Årlig publiserer registeret en rapport med ulike kvalitetsindikatorer:

2023 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.pdf

Fagansvarlig overlege i radiologi, Marte Myrebøe Schulze og seksjonsleder Nina Øverby ved brystsenteret ved SiV mener samarbeidet har vært en suksesshistorie.

– Kirurgene fra VV har høy faglig kompetanse og er en solid gruppe tilknyttet oss. Det har fungert veldig bra fra dag en. For oss ansatte er det også motiverende å jobbe med så høy kompetanse, sier Schulze.

Både Øverby og Schulze opplever at kommunikasjonen er tett og god.

– Det er en kultur for at alle har samme mål, nemlig hvordan få til den beste behandlingen for våre pasienter. En lav terskel for å ta kontakt og diskutere fag og løsninger sikrer dette, sier de.

Fakta:

  • Kirurger fra VV jobber hver dag ved SiV
  • De opererer dagkirurgi en dag i uken ved SiV
  • Pasienter med behov for innleggelse reiser til VV
  • Siden 2018 har antall behandlinger økt fra 205 cancerpasienter til 244 (2023)