Ville finne ut hvordan man mest effektivt går ned i vekt

I en ny studie har doktorgradsstipendiat Jarle Berge ved Sykehuset i Vestfold sett på hvordan trening påvirker energiforbruket og dermed vektnedgang. Han fant at intervaller er mest effektivt for å gå ned i vekt.

Publisert 09.02.2021
Sist oppdatert 10.01.2023
Bilde fra studien der Jarle Berge hjelper en pasient som sykler
FOTO: SIGRID RINGNES/ØSTLANDS-POSTEN

I studien har Berge sammenliknet to typer treningsformer hos personer med fedme. 71 personer ble delt inn i to grupper. Den ene trente 24 uker sammenhengende moderat intensiv trening. Den andre gruppen trente først åtte uker moderat, deretter åtte uker harde intervalløkter, for å avslutte med åtte uker moderat trening igjen. Forskjellen mellom gruppene var dermed de åtte ukene trening i midten av perioden.

Begge treningsprogrammene førte til økt kaloribrenning hos pasientene etter 24 uker. Og til tross for lik energibruk gikk den ene gruppen mer ned i vekt enn den andre.

– Høyere intensitet fører til en større bedring i kondisjon enn lav intensitet, derfor valgte vi å dele pasientene i to ulike grupper med ulik intensitet. En større økning i kondisjon vil dermed føre til større økning i energiforbruk, siden det er en teoretisk sammenheng mellom kondisjon og energiforbruk. Vi ønsket å se om teorien stemte i praksis hos pasienter med fedme, sier Berge.

To teorier

Resultatene overrasker forskeren. Gruppen som trente harde intervalløkter i åtte uker gikk ned fem kilo, kontra to kilo for de som kun trente moderat.

– Resultatene viser at det å kombinere høyintensiv intervalltrening og moderat trening ikke ga noe høyere energiforbruk under aktivitet enn de som trente kun moderat. Vi forventet at gruppen som inkluderte høyintensiv intervalltrening ville gi en betydelig større endring i energiforbruket enn de med kun moderat trening. Det overraskende var at gruppen som trente en kombinasjon av intervalltrening og moderat trening hadde 3 kg større vekttap, sier han.


Berge har to teorier til hvorfor det er slik.

– Det kan være slik at gruppen med høyintensitetstrening hadde høyere etterforbrenning. Andre studier har vist at det er en sammenheng mellom etterforbrenning og høy intensitet inntil 48 timer etter endt treningsøkt. Etterforbrenningen målte vi ikke i dette studiet. En annen årsak kan være at gruppen med høyintensitetstrening fikk en tidligere økning i energiforbruket og trente dermed i enn lengere periode med høyere energiforbruk, forteller Berge.

Mange vil nok tenke at kaloriinntaket vil være årsaken.

– Men pasientene i studien ble bedt om å ikke endre kostholdet sitt og vi fant heller ikke noen forskjeller i kaloriinntaket, sier Berge.

Studien har blitt publisert i det anerkjente tidsskriftet Obesity.

– Vi er veldig fornøyd med at vi fikk det inn i høyt anerkjent tidsskrift i vårt fagfelt, smiler forskeren. 

Bilde av Jarle Berge

(Jarle Berge)