En bygning med parkeringsplass

Nye bygg

I 2021 åpnet Sykehuset i Vestfold nytt somatikkbygg. I 2019 stod nytt psykiatribygg i Tønsberg klart. Nytt fagbibliotek ble åpnet i 2023. Her kan du se bilder av de nye byggene!

Somatikkbygg

Et bad med en seng og en dusjenhet
Pasientrom
Et kjøkken med bord og stoler
Pauserom
Et sykehusrom med seng og stol
Pasientrom
Et venteområde med blå stoler og bord
Vrimleområde
En stor bygning med mange vinduer
Det nye somatikkbygget til venstre

Psykiatribygg

En bygning med benker og en gangvei
Uteområde tilknyttet bygget
Et pasientrom med seng og stoler
Pasientrom
Et rom med bord og stoler og store vinduer
Fellesområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagbibliotek

Et rom med bord og stoler
Nytt bibliotek for ansatte stod klart i 2023

 

Sist oppdatert 23.01.2024