takiavgangsbygg og sykehuspark og kliniske kontorer

Sykehusutbygging

Taxibygg, sykehuspark, fagbibliotek og kontorer for klinisk personell

I løpet av 2023 kommer det nytt taxibygg, sykehuspark, fagbibliotek og kontorer for klinisk personell.

​Ny taxiavgangshall og en flott sykehuspark med leker og utstyr for opptrening skal nå bygges på sykehustomten i Tønsberg. Høsten 2023 tar SiV i bruk nye bygg.

​På nyåret starter etablering av den nye sykehusparken som skal inneholde lekeplass, grøntareal, gang- og sykkelvei, samt kjøreadkomst for helseekspressen og taxi. Alle arbeider skal ferdigstilles og overleveres til SiV etter sommeren.

Sykehusparken skal inneholde fugleredehuske, trampoline, lekeskip og balansestokker, i tillegg til 12 meter rekkverk for opptrening.

Det vil også bli satt opp i et nytt taxiavgangsbygg for ventende pasienter.

taksiavgangsbygg

Illustrasjon av kommende taxibygg.


Fagbibliotek og kontorer for klinisk personell

Skallet til et nytt kontortilbygg står nå klart. Dette bygget skal inneholde sykkelparkering, fagbibliotek og 132 kliniske kontorer.​


Sist oppdatert 02.01.2023