HELSENORGE

Om Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Innenfor sykelig overvekt har sykehuset et regionalt behandlingstilbud.

Sykehuset i Vestfold dekker et befolkningsgrunnlaget på om lag 240.000. SiV har imidlertid ikke ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene Sande og Svelvik. Dette ansvaret har helseforetaket Vestre Viken.

Driftssteder

SiV har drift flere steder i Vestfold:

 • På sykehusområdet i Tønsberg er akuttfunksjonene og store deler av den planlagte medisinske virksomheten samlet. Her ligger også hovedadministrasjonen.
 • SiV-Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og har omfattende poliklinisk aktivitet.
 • Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet holder til i Stavern.
 • Klinikk psykisk helse og rusbehandling har administrasjon i Tønsberg og drift flere steder i Vestfold. Se kart og besøksadresser for oversikt.

Visjon og verdier

Sykehuset i Vestfolds visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Våre verdier er:

 • kvalitet
 • trygghet
 • respekt

Sykehuset i Vestfold eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall for Sykehuset i Vestfold. Tallene er fra 2021.

Ansatte: rundt 5 300 som utførte 4 280 årsverk.

Pasienter: 94 500 personer var pasienter ved SiV i 2021.

Budsjett 2022: Nesten 6 milliarder kroner.

Vitenskapelige publikasjoner: 164 (2020).

Somatikk:

 • 111 500 liggedøgn
 • 33 100 dagbehandlinger
 • 252 000 polikliniske behandlinger
 • 1 918 fødsler

Psykisk ​​​helse og avhengighetsbehandling:

 • ​44 000 liggedøgn
 • 149 000 polikliniske konsultasjoner


Sykehuset i Vestfolds historie

Frem til 1998 var det fire selvstendige sykehus og fire akuttmottak i Vestfold

Fra 01. januar 1998: Felles ledelse av Horten sykehus og Vestfold sentralsykehus.

Fra 01. januar 1999: Felles ledelse av Sandefjord sykehus og Larvik sykehus.

01. april 2000: Vestfold sentralsykehus (Tønsberg/Horten) slås sammen med Sandefjord/Larvik sykehus til ett sykehus under navnet Sentralsykehuset i Vestfold, med fire driftsteder. Ny oppgavefordeling mellom sykehusene vedtas i Fylkestinget.

01. mai 2000: Akuttmottaket ved sykehuset i Horten nedlegges

01. september 2000: Psykiatrien i Vestfold skilles ut som selvstendig helseforetak

29. juni 2001: Akuttmottaket ved sykehuset i Sandefjord nedlegges.

01. januar 2002: Ansvaret for sykehusene overføres fra Vestfold fylkeskommune til staten gjennom det regionale helseforetaket Helse Sør. Sykehuset skifter navn fra Sentralsykehuset i Vestfold til Sykehuset i Vestfold HF.

01. januar 2002: Habiliteringstjenesten i Vestfold overtas fra Vestfold fylkeskommune og blir en del av Sykehuset i Vestfold HF.

01. januar 2002: Kysthospitalet i Stavern, som er bygget opp som Vestfoldbefolkningens rehabiliteringstilbud, legges til Rikshospitalet.

01. mai 2005: Gjenværende aktivitet ved SiV-Horten overføres til SiV-Sandefjord. SiV-Horten avvikles.

12. januar 2006: Offisiell åpning av 6.byggetrinn ved SiV-Tønsberg

01. mars 2006: All bløtdelskirurgi overføres fra SiV-Larvik til SiV-Tønsberg. Deler av ortopedisk øyeblikkelig-hjelp overføres fra SiV-Larvik til SiV-Tønsberg fra samme tidspunkt.

29. juni 2007: All poliklinisk aktivitet inkludert skadestue overføres fra Sandefjord til Larvik og Tønsberg.

20. juni 2008: Akuttfunksjonen i medisin avviklet i Larvik og overført til Tønsberg

20. juni 2008: Akuttfunksjonen i ortopedi avviklet i Larvik og overført til Tønsberg

30. juni 2008: Salg av SiV-Sandefjord til Sandefjord kommune.

01. januar 2009: SiV organiseres i fem klinikker: medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk, klinikk medisinsk diagnostikk, prehospital klinikk (felles med Telemark) og servicedivisjonen.

01. juli 2009: SiV flytter ut fra bygget i Sandefjord. Aktiviteten er overført til Larvik og Tønsberg.

01. juli 2009: SiV fusjonerer med Kysthospitalet i Stavern, som blir klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

01. januar 2012: Psykiatrien i Vestfold fusjoneres med Sykehuset i Vestfold og blir ny klinikk ved sykehuset: klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Styrende dokumenter

Oppdrag og bestilling 2022​​ for Syk​ehuset i Vestfold (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold 16.12.2021

Årsberetning

Årsberetning 2020

Årsregnskap med noter 2020

Årlig melding

Årlig melding 2021​​ (​pdf)

Fant du det du lette etter?