Nøkkeltall og styrende dokumenter

Her finner du informasjon om driftssteder, nøkkeltall, styrende dokumenter, årsberetning og årlig melding.

SiV har drift flere steder i Vestfold:

  • På sykehusområdet i Tønsberg er akuttfunksjonene og store deler av den planlagte medisinske virksomheten samlet. Her ligger også hovedadministrasjonen.
  • SiV-Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og har omfattende poliklinisk aktivitet.
  • Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet holder til i Stavern.
  • Klinikk psykisk helse og rusbehandling har administrasjon i Tønsberg og drift flere steder i Vestfold. Se kart og besøksadresser for oversikt. ​

Utvalgte nøkkeltall for Sykehuset i Vestfold. Tallene er fra 2022.

Ansatte: rundt 5 500 som utførte 4 350 årsverk.

Pasienter: 94 300 personer var pasienter ved SiV i 2022.

Budsjett 2022: Rundt 6,4 milliarder kroner.

Vitenskapelige publikasjoner: 184.

Somatikk:

  • 116 000 liggedøgn
  • 33 000 dagbehandlinger
  • 253 000 polikliniske behandlinger
  • 1 763 fødsler

Psykisk ​​​helse og avhengighetsbehandling:

  • ​44 100 liggedøgn
  • 152 100 polikliniske konsultasjoner


Sist oppdatert 31.08.2023