HELSENORGE

Nøkkeltall og styrende dokumenter

Her finner du informasjon om driftssteder, nøkkeltall, styrende dokumenter, årsberetning og årlig melding.

​Driftssteder

SiV har drift flere steder i Vestfold:

  • På sykehusområdet i Tønsberg er akuttfunksjonene og store deler av den planlagte medisinske virksomheten samlet. Her ligger også hovedadministrasjonen.
  • SiV-Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og har omfattende poliklinisk aktivitet.
  • Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet holder til i Stavern.
  • Klinikk psykisk helse og rusbehandling har administrasjon i Tønsberg og drift flere steder i Vestfold. Se kart og besøksadresser for oversikt. ​

Nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall for Sykehuset i Vestfold. Tallene er fra 2021.

Ansatte: rundt 5 300 som utførte 4 280 årsverk.

Pasienter: 94 500 personer var pasienter ved SiV i 2021.

Budsjett 2022: Nesten 6 milliarder kroner.

Vitenskapelige publikasjoner: 164 (2020).

Somatikk:

  • 111 500 liggedøgn
  • 33 100 dagbehandlinger
  • 252 000 polikliniske behandlinger
  • 1 918 fødsler

Psykisk ​​​helse og avhengighetsbehandling:

  • ​44 000 liggedøgn
  • 149 000 polikliniske konsultasjoner


Styrende dokumenter

Oppdrag og bestilling 2023​​ for Syk​ehuset i Vestfold (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold 17.02.2023

Årsberetning

Årsberetnin​g 2021

Årsregnskap med noter 2021​

Årlig melding

Årlig melding 2021​​ (​pdf)

Fant du det du lette etter?