Bilde av mange ungdommer

Ungdomsrådet

Er du mellom 13 og 25 år? Har du vært pasient ved sykehus eller er du pårørende til noen i nærmeste familie som er syke? Bli med i ungdomsrådet og vær med på å gjøre Sykehuset i Vestfold bedre for unge!

Ungdom er en egen pasientgruppe og trenger et eget forum for å kunne formulere og formidle sine synspunkter og innspill til sykehuset. For at ungdom skal kunne påvirke utformingen av helsetjenestene slik at tilbudet til unge blir best mulig, opprettes det nå et ungdomsråd ved Sykehuset i Vestfold.

Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved sykehuset - på ungdoms premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere.

Informasjonsmøte for alle interesserte

​Er du engasjert og ønsker å bidra til mer fokus på det å være ung på sykehuset? Vil du vite mer?

Torsdag 1. februar kl. 18.00 inviterer Sykehuset i Vestfold til et åpent informasjonsmøte i Tønsberg.

Møtet holdes ved auditoriet i underetasjen (ved biblioteket). Gå inn hovedinngangen, ta til høyre mot heisene og ta heis eller trappen ned en etasje.

Påmelding er ikke nødvendig. Det blir servert mat.

Hvis du er interessert, men ikke kan komme på møtet, kontakt Katrine Svinterud på tlf. 920 48 888 eller på e-post: kachri@siv.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.