HELSENORGE
Helsepersonell i trappa

Utviklingsplan

Sykehuset i Vestfold har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst. 


Høringsutkast og høringsbrev

​​Utviklingsplan​ – høringsutkast​

Høringsbrev​

​​​​

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål.

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.​

N​​asjonale og regionale føringer og overordnet strategi

Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi:

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no

F​øringer fra Helse Sør-Øst:

Revidert veileder for arbeidet med utviklingsplanerRegional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst

​Styresaker fra Helse Sør-Øst:

Sak 148-2020 Revisjon av veileder for utviklingsplaner

Sak 043-2021 Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplanerS​ykehuset i Vestfold

Utviklingsplan 2018-2035​

Frem​driftsplan​

​25. november: 

Behandling i helsefellesskapets strategiske samarbeidsutvalg. Utkast til faktabeskrivelse og drøfting av oppdaterte strategier.

​17. desember: 

Møte i strategisk samarbeidsutvalg.

Januar: ​

Behandling i Sykehuset i Vestfolds styre. Utkast til faktabeskrivelse og drøfting av oppdaterte strategier; vedtak av høringsutkast.

Januar-mai: ​

Høringsperiode.

Juni:

Ekstraordinært møte i Sykehuset i Vestfolds styre – vedtak av ny utviklingsplan 2022-2025. Oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.


​Utviklingsplan 2018-2035

Utviklingsplan 2018-2035 beskriver hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester.

Utviklingsplan 2018-2035

Kortversjon av utviklingsplanen (nettmagasin)

Høring 2018

Høringsutkast 23.01.2018​

Dokumenter fra høringsrunden til utviklingsplan 2018-2035:

​​Fant du det du lette etter?