Helsepersonell i trappa

Utviklingsplan

Sykehuset i Vestfold har utarbeidet en revidert utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst.

Utviklingsp​lan, oppdatert utgave, 2022-2025​​​

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål.

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.​

Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi:

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no

 

F​øringer fra Helse Sør-Øst:

Revidert veileder for arbeidet med utviklingsplaner

Regional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst

 

​Styresaker fra Helse Sør-Øst:

Sak 148-2020 Revisjon av veileder for utviklingsplaner

Sak 043-2021 Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner

 

S​ykehuset i Vestfold

Utviklingsplan 2018-2035​

​​

Utviklingsplan 2018-2035 beskriver hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester.

Utviklingsplan 2018-2035

Kortversjon av utviklingsplanen (nettmagasin)

Sist oppdatert 24.08.2022