Frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utvikling av sykdom og som del av et behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.

​Oversikt ​o​​​ver frisklivssentraler i Vestfold:

​Nettside

Kontaktinformasjon:​

Nettside

Kontaktinformasjon:​

Nettside

Kontaktinformasjo​n:

​Nettside

Kontaktinformasjon:

​Nettside

Kontaktinformasjon:​

​Nettside​

Kontaktinfo​rmasjon:


Sist oppdatert 18.08.2023