HELSENORGE

Lærings- og mestringssenterets podcast

Lærings- og mestringssenteret ønsker å nå pasienter og pårørende der de er. Derfor tilbyr vi informasjon gjennom podcast, for at du kan velge å lytte til de temaene som passer deg best.

Gro Marie Woldseth, Alison Axisa Eriksen og Marianne Jacobsen.

Du finner podcasten ved å søke etter lærings- og mestringssenteret i din avspiller. Du kan også finne den på strømmetjenesten Spotify.

Podcastene lages ved lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold av ansatte, erfarne brukere og andre faggrupper.

Episode 1: Kunnskap om din diagnose

Det er mange måter å få kunnskap på, søker du på en velkjent søkemotor for å lese alt om din diagnose? Her vil vi fortelle deg hvor du finner egnet informasjon om din diagnose og hvordan man kan bruke denne informasjonen.

Episode 2: Selvhjelp

Selvhjelp er en av flere mulige redskaper for å øke livskvaliteten. I denne episoden vil vi gi deg verktøy for å hjelpe deg selv når du strir med blant annet helseutfordringer. V vil også fortelle deg om mulighetene til å være med i selvhjelpsgrupper, og helsepersonells mulighet til å bruke dette som en forlengelse av sitt arbeid.

Episode 3: Mestring

Når helsen blir en utfordring gjelder det å finne måter å styrke seg selv på. Det er mye å velge i. I denne podcasten får du innspill og inspirasjon om hva du trenger til din prosess.

Episode 4: Sorg

Sorgen har mange former og mangler ofte ord. Når vi lærer om sorgprosessene er det lettere å støtte seg selv og forstå andre. Prest Liselotte Wettby jobber kontinuerlig med sorg ved Sykehuset i Vestfold. I denne podcasten får du del i sykehusprestens erfaringer med hva sorg er, hvordan sorgen uttrykker seg, og hvordan vi kan møte sorg både i oss selv og hos hverandre.

Episode 5: Samvalg og ditt møte med helsevesenet

Ikke nok med at man er syk over tid, man forholder seg til et helt system av hjelpere! I denne podcasten er det gode innspill til deg når du må gjøre helsevalg med nok av dilemmaer. Her får du del i et samvalgsverktøy.


Episode 6: Å leve med irritabel ​tarmsyndrom​

​Hva er irritabel tarmsykdom? Kan det påvirkes? I denne første av to episoder fra Sykehuset i Vestfold om irritabel tarmsyndrom (IBS) utforsker vi hvordan det er å leve med IBS. Du får møte pasienter, sykepleier, lege og ernæringsfysiolog med lang erfaring.​

​​

Episode 7: Pårørendes rolle i møte med sykehu​set

Å være pårørende til en pasient gir både muligheter og utfordringer. I denne episoden snakker Lærings- og mestringssenteret med fagfolk, pasienter og pårørende om pårørendes betydning. Hva er til hjelp for de som står nært rundt en pasient, og hvordan kan vi snakke sammen om det som er vanskelig?


Episode 8: Irritabel tarmsyndrom og stres​​smestring

​​​Kan vi benytte oss av den nære sammenkoblingen mellom kroppen og det mentale til det beste for oss selv? Hva kan øke livskvaliteten? Dette er den andre av to episoder om irritabel tarmsyndrom. Pasienter og fagpersoner formidler sine erfaringer.

​​

​Episode 9: Å fortelle sin historie – del 1

Å fortelle sin historie handler om å dele av sin erfaring til andre og hvordan man kan forberede seg. I del 1 snakker vi om hvordan det oppleves å fortelle og hvem som kan bli spurt om å bidra.


Episode 10: Å fortelle sin historie – del ​​12​

​I del 2 av Å fortelle sin historie utforsker vi hvilke vinklinger som er nyttige å ta med når man deler sin historie. Hva kan innholdet i historien være og hva er det viktigste? Hvordan kan egentlig en pasient- og pårørendehistorie formidles? Vi får tips fra personer som har erfaringer med det å dele.

​​

Fant du det du lette etter?