Lærings- og mestringssenterets podcast

Lærings- og mestringssenteret ønsker å nå pasienter og pårørende der de er. Derfor tilbyr vi informasjon gjennom podcast, for at du kan velge å lytte til de temaene som passer deg best.

Gro Marie Woldseth, Alison Axisa Eriksen og Marianne Jacobsen.

Du finner podcasten ved å søke etter lærings- og mestringssenteret i din avspiller. Du kan også finne den på strømmetjenesten Spotify.

Podcastene lages ved lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold av ansatte, erfarne brukere og andre faggrupper.

Episode 1: Kunnskap om din diagnose

Det er mange måter å få kunnskap på, søker du på en velkjent søkemotor for å lese alt om din diagnose? Her vil vi fortelle deg hvor du finner egnet informasjon om din diagnose og hvordan man kan bruke denne informasjonen.

Episode 2: Selvhjelp

Selvhjelp er en av flere mulige redskaper for å øke livskvaliteten. I denne episoden vil vi gi deg verktøy for å hjelpe deg selv når du strir med blant annet helseutfordringer. V vil også fortelle deg om mulighetene til å være med i selvhjelpsgrupper, og helsepersonells mulighet til å bruke dette som en forlengelse av sitt arbeid.

Episode 3: Mestring

Når helsen blir en utfordring gjelder det å finne måter å styrke seg selv på. Det er mye å velge i. I denne podcasten får du innspill og inspirasjon om hva du trenger til din prosess.

Episode 4: Sorg

Sorgen har mange former og mangler ofte ord. Når vi lærer om sorgprosessene er det lettere å støtte seg selv og forstå andre. Prest Liselotte Wettby jobber kontinuerlig med sorg ved Sykehuset i Vestfold. I denne podcasten får du del i sykehusprestens erfaringer med hva sorg er, hvordan sorgen uttrykker seg, og hvordan vi kan møte sorg både i oss selv og hos hverandre.

Episode 5: Samvalg og ditt møte med helsevesenet

Ikke nok med at man er syk over tid, man forholder seg til et helt system av hjelpere! I denne podcasten er det gode innspill til deg når du må gjøre helsevalg med nok av dilemmaer. Her får du del i et samvalgsverktøy.


Fant du det du lette etter?