Nærbilde av hendene til fire personer som holdes på hverandres

Recoveryverksteder ved DPS Vestfold

Recoveryverksted er en møteplass og dialogarena hvor vi samles i samtaler rundt temaer som kan bidra til bedringsprosesser og økt livskvalitet. Recoveryorientering tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser, og at hver og en av oss er nøkkelpersonen i eget liv. Vi tror på at om man får bedre livskvalitet, så vil også den psykiske helsen bedres. Fellesskap og likeverd er verdier vi har med oss på disse treffene. Recoveryverksted er også en mulighet for å gi direkte tilbakemeldinger på behandling man får ved DPS Vestfold.

Lederne av recoveryverkstedene, Carina Hagensten og Hege Aurora Bekkevahr, er ansatte ved DPS Vestfold som rådgivere for brukererfaring og involvering. De har selv erfaring som pasienter ved DPS Vestfold og har stor tro på at det å treffe andre som har slitt og kommet seg bidrar med håp og motivasjon.

Recoveryverkstedene er åpne for nåværende og tidligere pasienter ved DPS Vestfold, pårørende til pasienter og ansatte i tjenesten. Det er påmelding til recoveryverksted, men treffene er kostnadsfrie og du kan velge om du vil komme flere ganger.

Det arrangeres vanligvis treff en gang i måneden ved hver av lokasjonene til DPS Vestfold: Tønsberg (Linde), Sandefjord (Preståsen) og Larvik (Furubakken). Du kan komme til den eller de lokasjonen/e som passer deg, uavhengig av hvor du eventuelt går i behandling. Så snart samfunnet åpner igjen vil vi på denne siden informere om datoer og klokkeslett, samt temaer og annen nyttig informasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med Hege Aurora Bekkevahr på telefonnummer 458 85 355.

Bilde av et tre med håndskrevne lapper med svar på

Bilde fra markering av Hva er viktig for deg?-dagen ved DPS Vestfold, Linde. Deltakere på recoveryverksted har skrevet lapper om hva som er viktig for dem.

Sist oppdatert 09.04.2021