HELSENORGE

Direkte innleggelse og åpen retur

Ved enkelte sykdommer eller tilstander er det behov for at du kommer hurtigst mulig til sykehuset for behandling. Åpen innleggelse/retur betyr at du henvender deg direkte til akuttmottaket, uten å gå gjennom fastlege eller legevakt.

​Når skal jeg kontakte sykehuset? 

Det er forskjellige kriterier for innleggelse for de forskjellige sykdommene. Du vil få informasjon fra din lege hva du skal se etter hos deg. Om du er usikker, skal du ta kontakt for råd.

Hva gjør jeg når jeg skal kontakte sykehuset?

  • Er du usikker om innleggelse er nødvendig, ring til akuttmottaket for råd
  • Er du sikker på at du bør legges inn, ring til akuttmottaket før du reiser hjemmefra for å informere om problemstilling

Hvorfor må jeg innom akuttmottaket og ikke møte direkte på sengeposten?

Dersom du møter direkte på sengeposten vil det ta unødvendig lang tid før en lege kan igangsette behandlingen. Fordi din situasjon vurderes som så alvorlig at du trenger åpen innleggelse/retur, er det viktig at behandlingen startes så fort som mulig. I akuttmottaket er det alltid leger som kan ta i mot deg, vurdere omfanget av situasjonen og starte nødvendig behandling. Når dette er gjort blir du sendt til sengeposten. Det er ingen unntak fra dette.

Kontaktinformasjon for åpen innleggelse/retur

Akuttmottaket, Sykehuset i Vestfold tlf 33 34 22 20

Fant du det du lette etter?