Direkte innleggelse og åpen retur

Ved enkelte sykdommer eller tilstander er det behov for at du kommer hurtigst mulig til sykehuset for behandling. Åpen innleggelse/retur betyr at du henvender deg direkte til akuttmottaket, uten å gå gjennom fastlege eller legevakt.

Åpen innleggelse betyr at du henvender deg direkte til akuttsenteret for legevurdering, uten å måtte gå gjennom fastlege eller legevakt.

Vi er opptatt av du raskt skal komme til vurdering ved sykehuset når din tilstand tilsier at dette er påkrevet. Dette gjelder ved forventede komplikasjoner til kronisk sykdom eller som følge av en pågående behandling. Åpen innleggelse tilbys også som en tidsbegrenset returmulighet til pasienter som utskrives fra akuttsenteret til videre behandling eller observasjon i hjemmet. 

Når skal jeg kontakte sykehuset

Du skal ha fått informasjon fra din lege om hvilke symptomer eller problemstillinger du skal se etter. Om du er usikker, kan du ta kontakt med sekretær i akuttsenteret for råd. 

Hva gjør jeg når jeg skal kontakte sykehuset?

Ring til sekretær på akuttsenteret før du reiser hjemmefra slik at vi er forberedt på at du kommer. Ring gjerne også om du er usikker om innleggelse er nødvendig, så skal vi forsøke å gi deg råd. 

Hvorfor må jeg innom Akuttsenteret?

Dersom du møter direkte på sengeposten kan det ta unødvendig lang tid før en lege kan igangsette behandlingen. I akuttsenteret er det alltid leger som kan ta imot deg, vurdere omfanget av situasjonen og starte nødvendig behandling. Det er ikke alltid det vil være behov for innleggelse etter en slik vurdering.

Kontaktinformasjon for åpen innleggelse/retur

Akuttmottaket, Sykehuset i Vestfold tlf
33 34 22 18

 

Sist oppdatert 26.09.2017