Mattilbud til pårørende og besøkende

Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

​I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Her finner du informasjon om kafe/kantine

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.