Røyking

Sykehuset i Vestfold er et røykfritt sykehus. Det er ikke tillatt å røyke inne i bygningene tilhørende Sykehuset i Vestfold. Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter som er allergiske mot sigarettrøyk.

Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn.

Det er kun tillatt å røyke ute på merkede plasser. Dette gjelder ved alle våre lokasjoner. Utenfor alle innganger er det satt opp askebeger til å stumpe røyken i før man går inn i bygningene.

Røykeplasser

Tønsberg:

Det er en røykeplass for pasienter og pårørende ved SiV-Tønsberg. Den finner du på fremsiden av sykehuset foran hovedinngangen ved skifermuren.

Larvik:

Ved SiV-Larvik er det en røykeplass på taket i femte etasje. Man kan ta heis opp.

Kysthospitalet, Stavern:

Røykeplass for pasienter på ansattparkering, mellom hovedbygg og tursti.

Sist oppdatert 30.03.2023