Samtale- og livssynstjenesten

Når man selv eller noen av de nærmeste blir syk rykkes man ut av sin vanlige hverdag. Det kan dukke opp mange slags tanker og følelser når man leter etter kilder til livsmot og håp. Det kan være godt å snakke med noen om livet sitt slik det oppleves.

Sykehuset i Vestfold ønsker å være opptatt av en god og helhetlig behandling, det vil si å møte hele mennesket.  Ved siden av å være opptatt av fysisk og psykisk helse ønsker vi å sette fokus på det som kalles for eksistensiell helse som tar for seg de grunnleggende spørsmålene og undringene om selve livet og hva det er å være menneske.

Det finnes i dag en oppfatning om at god eksistensiell helse gir en buffer som kan medvirke til å gjøre det lettere å møte vanskeligheter i livet, mot til å møte utfordringer og større mulighet for å ivareta livets gleder. 

Den eksistensielle dimensjonen rommer derimot også de delene av livet som omhandler evnen til å tåle og bære det som er mørkt, smertefullt og tungt i seg selv. 

For å favne bredden i dette har Sykehuset i Vestfold både sykehusprest og sykehusfilosof som virker i samme tjeneste – herunder kalt samtale- og livssynstjenesten. Det faglige mangfoldet i tjenesten blir her en ressurs for å tematisere og møte det menneskelige ut fra flere perspektiver på en inkluderende måte.  ​

Samtale

Med samtale- og livssynstjenesten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

Samtale- og livssynstjenesten har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Samtale- og livssynstjenesten står etter ønske også til tjeneste med velsignelse, bønn og stille omtanke. De forretter også dåp, nattverd og kirkelige handlinger ved behov.

Uansett om samtale- og livssynstjenesten tilbyr samtaler med mennesker uavhengig av religion eller livssyn, så er det for noen mer naturlig å ønske en samtale med representant fra egen religion eller livssyn. Samtale- og livssynstjenesten kan da være behjelpelig å formidle slik kontakt.

Samtale- og livssynstjenesten samtaler både med pasienter og pårørende og kan tilkalles via helsepersonalet.

Samtale- og livssynstjenesten tilbyr også samtaler med sykehusets ansatte.

Andre religioner

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Samtale- og livssynstjenesten kan være behjelpelig med å formidle slik kontakt

Kirkelige handlinger

Nøddåp, skriftemål, nattverd, hastevielser.

Undervisning

Undervisning i etikk og åndelige / eksistensielle temaer.

Generell beredskap

Samtale- og livssynstjenesten​​ har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis de ikke er å få tak i, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste.

Kontaktinformasjon:

Sykehusfilosof Andreas Aas Thorud ​
Tlf. kontor: 33 34 21 35

Sykehusprest Liselotte Wettby 
Tlf. kontor: 33 34 21 39

Sist oppdatert 09.08.2023