Verdisaker

Sykehuset i Vestfold tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.