Journalinnsyn

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

​Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.

Digitalt innsyn i journal

Pasientjournalen og utvalgte dokumenter er tilgjengelig digitalt via helsenorge.no. Journalen til barn under 16 år er ikke tilgjengelig digitalt.

Digitalt innsyn i journal på helsenorge.no

Vil du se journalen din?

Du har rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema.

Skjema: Begjæring om​ innsyn i journal

Send skjemaet til:

Skjemaet må fylles ut og undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt og sendes per post til følgende adresse:

Sykehuset i Vestfold
v/ post- og dokumentsenteret
Postboks 2168
3103 Tønsberg

 

Sist oppdatert 15.08.2023