Søkeresultat

 

 

Inkludering: Skille mellom ideal og praksis23954504.06.2020 08:06:3904.06.2020 08:06:39Hvordan møter vi hverandre når vi går på jobb tross helseplager Resultatene av en nypublisert studie antyder at det er et sprik mellom hva vi har som ideal og hva som er realiteten STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/nyheter_{922BC9B0-A03C-4B41-83A2-2E4DCD0507F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Om opplæring av pasienter og pårørende23954609.08.2020 14:52:5709.08.2020 14:52:57Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen For at brukeren skal kunne ha STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{4A879AA9-5840-458B-AC02-06D85CE90B78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Virtuelt hjemmesykehus for barn23954728.05.2021 06:54:2228.05.2021 06:54:22Gjennom et virtuelt hjemmesykehus for barn vil premature og syke nyfødte barn kunne reise hjem tidlig og fortsatt være under oppfølging av sykehuset via digital kommunikasjon STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{12A50138-3B70-4EE8-ABAE-28C899A5B555}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
eKols - digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols23954814.06.2021 09:21:5014.06.2021 09:21:50Sykehuset i Vestfold tilbyr pasienter med kols grad III-IV digital hjemmeoppfølging etter en innleggelse ved lungeavdelingen Pasientene skal være aktive deltakere og bidragsytere i STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{173004CB-AD59-417F-96C5-88AE137FB91E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Recoveryverksteder ved DPS Vestfold23954909.04.2021 06:39:1009.04.2021 06:39:10Recoveryverksted er en møteplass og dialogarena hvor vi samles i samtaler rundt temaer som kan bidra til bedringsprosesser og økt livskvalitet Vi tror på at om man får bedre STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{102C5E04-35E4-4B85-A1E9-9F850F3A0F4D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
SiV er godkjent som selvstendig lærebedrift og oppretter lærlingkontor23955028.05.2021 07:17:2728.05.2021 07:17:27– SiV har ambisjoner om å forsterke rammen rundt lærlinger og er nå i ferd med å etablere et eget lærlingkontor, sier Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/nyheter_{9A9085D9-5CAC-4F49-A3B8-CB3A6F592BA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge23966822.09.2020 10:59:0922.09.2020 10:59:09“Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge” er et tverrfaglig og nasjonalt prosjekt der hovedmålsettingen er økt kompetanse på forebygging og behandling av STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{FAF18BC0-137A-4960-B6A6-011FEA776006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Hjerneslag23966912.11.2018 14:13:0612.11.2018 14:13:06Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene Fortsatt kommer altfor mange pasienter for sent til behandling for hjerneslag Ikke hør på kona eller mannen din dersom STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{4F1AFDB5-B731-4B2D-983C-95628EAC6D3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Kliniske studier23967025.11.2018 18:46:4325.11.2018 18:46:43På denne siden finner du informasjon om kliniske studier ved sykehusene i Norge Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke 0https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{0CB049C8-B10A-4B0E-B786-5670DC92635D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077
Vant Leon Jarners forskningspris23967108.12.2017 14:05:5208.12.2017 14:05:52Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Prisen ble overrakt torsdag 7. desember av Helse- og omsorgsminister Bent Høie under Demensdagene STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/nyheter_{0E83E9BC-5D5E-484D-9166-2A9E3CCA7295}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4077;164077

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

SykehusetiVestfold-profiloversikt13310101.04.2019 06:30:5801.04.2019 06:30:58Profilhåndbok for Sykehuset i Vestfold 2 Bruk av profilhåndboken Dette er en manual som beskriver den visuelle identiteten til Sykehuset i Vestfold (SiV), og som viser hvordan STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Grafisk-profil0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{589AD99A-CF75-4F87-A823-D223BA2B043C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Komplett-innkalling_Brukerutvalget_24.09.2031573921.09.2020 10:19:1521.09.2020 10:19:15Eventuelle forfall meldes til kachri@siv.no eller Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling Saksliste Saker til behandling 10/20 Godkjenning av referat fra 10. juni 2020 3 11 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{7488CA4A-8701-4BE8-B5A2-FE63008578A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Komplett innkalling_ Styret for Sykehuset i Vestfold HF (17.02.2021)36825510.02.2021 08:14:1110.02.2021 08:14:11Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling Journalført i Public 360°Saksliste Saker til behandling 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20210https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{CB45CCC8-8D14-4C7E-854A-2B2C86305844}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Komplett_innkalling-Styret-SiV_1911202036850412.11.2020 08:37:0112.11.2020 08:37:01Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{8324E7F3-66F3-4AC5-A5CC-5F4CB0883D5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Komplett_innkalling_Styret_SiV_1806202036862610.06.2020 12:17:5110.06.2020 12:17:51Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{F2F73345-6B8A-4C98-9CD9-2B775B7247F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Komplett_innkalling_Styret_SiV_2702202036862720.02.2020 16:46:2320.02.2020 16:46:23Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{35D70138-BD39-443D-A0A0-7D17BDA91C8B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Komplett_innkalling_Styret_SykehusetiVestfold17.0936862810.09.2020 07:57:5010.09.2020 07:57:50Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{CEBF2FF4-3C79-4F35-BE84-D2603D11D530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
PDF utgave styremøte 19092639149319.09.2019 13:09:3319.09.2019 13:09:33 Innkalling til møte Styret for Sykehuset i Vestfold HF Møtetid Torsdag 26. september 2019, kl. 14:15-18:00 Møtested Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom CA-E1-028 Følgende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2019/Styrem-2019-09-270https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{DA82AA5E-A416-4F02-A1C0-B96D1D382CA8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
PDF-utgave styremøte 19112839149421.11.2019 11:12:1521.11.2019 11:12:15Styret for Sykehuset i Vestfold HF Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling Saksliste Saker til behandling 98/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24. oktober 2019 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2019/Styrem-2019-11-280https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{199B60F6-AC4D-4933-9346-21CDE19FC0CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Styremøte-Sykehuset-i-Vestfold-27.02.2039883820.02.2020 16:46:2320.02.2020 16:46:23Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-02-270https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{2CF11F22-0A85-4C7E-944A-A20611042D58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Innkalling_Styret_SykehusetiVestfold0605202039927730.04.2020 09:01:5130.04.2020 09:01:51Styret for Sykehuset i Vestfold HF a) SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028, b) Skype Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 . This file is sealed with a STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-05-060https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{CAD1D82E-5423-43CD-8CC0-4024F59395D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Henvisning Barnerehabilitering6707928.06.2001 22:08:5828.06.2001 22:08:58Vennligst fyll ut relevante felter så nøyaktig som mulig Henviser er ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra de henvisningen angår Saksansvarlig B År Mottatt dato Vedtak STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{0F6F605F-0573-4DF9-873C-383C802CE2DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
20170215-1100 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF6752016.02.2017 09:48:0616.02.2017 09:48:06STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{28A790F8-F7E9-41D0-8824-3C77834E9F65}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Årligmelding2016_SiV6766801.03.2017 13:00:3701.03.2017 13:00:37Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er et allsidig akuttsykehus med helsetilbud til befolkningen innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling Foretaket er en del av den statlige STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{146252C0-F301-4B5F-B4E0-68554C3F17A8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Avtale palliasjon nettverk6767206.02.2017 11:48:0306.02.2017 11:48:03 Nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling. Sykehuset i Vestfold HF og Kommune samarbeidet i Vestfold. Mål Målet med samarbeidet er å sikre pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{C8D490C9-D35C-4177-86F4-D1375DE5677E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Aarsrapport forskningsaktivitet og ressursbruk 20176776730.08.2018 12:20:1830.08.2018 12:20:18Denne årsrapporten presenterer forskningsaktivitet og ressursbruk innen forskning og utvikling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) i 2017 I 2017 publiserte forskere ved SiV hele 137 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{96D8E998-FE2D-4C38-BCAD-9532A95FB48E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Henvising voksenhabilitering6787010.11.2016 14:29:3510.11.2016 14:29:35Gjelder søknaden en klientsak: Ja Nei (hvis “Nei”, fyll bare ut pkt Henviser er ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra de henvisningen angår STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{970F692E-C05C-4B05-A6E3-DE038B9CABB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
aarlig-melding-2018_styregodkjent-1902286787407.03.2019 11:38:4607.03.2019 11:38:46Godkjent av styret for Sykehuset i Vestfold HF den Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{4F835086-2816-40E8-BD11-5B84638353E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Aarsrapport Forskning 20146788307.10.2015 07:14:2307.10.2015 07:14:23Forskningsaktiviteten ved SiV fortsetter å øke I 2014 publiserte forskere ved SiV hele 104 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter Det er en økning fra 75 artikler i 2013 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{68104473-8FAC-434C-841B-64B8B94759AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076
Årsregnskap-2018-med-noter-Sykehuset-i-Vestfold6791511.03.2019 15:16:0111.03.2019 15:16:01Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Investeringer i andre aksjer og andeler Innbetalinger av avdrag på utlån (langs STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{CD66D9FD-65CB-47DB-AFBC-33A8AF434B99}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40764076

Fant du det du lette etter?