Søkeresultat

 

 

Autismeavdeling25160020.01.2023 12:58:0220.01.2023 12:58:02Autisme hos barn Autismespekterforstyrrelser hos voksne Foreldreprogram Tidlig innsats for førskolebarn med autisme Kontakt autismeavdelingen Informasjon om lokasjonen Glenne STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{C294E1AA-8E73-45C3-B0F4-2A31579662D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Koordinerende enhet25160120.01.2023 12:18:0620.01.2023 12:18:06Alle kommuner og spesialisthelsetjenester er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Pålegget følger av Forskrift om habilitering og rehabilitering STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{679A4480-FA94-4456-80D3-63611884AC78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Henvisning til autismeavdelingen25160220.01.2023 12:57:4020.01.2023 12:57:40Henvisning til autismeavdeling, Glenne regionale senter for autisme, skal primært komme fra fastleger og bør foregå gjennom elektronisk henvisning Disse kan henvise gjennom å bruke STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{C8B656DB-3DEC-4498-8DF6-826E8E73EC19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Veiledningsprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser25160320.01.2023 12:57:4220.01.2023 12:57:42Veiledningsprogrammet for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser er utviklet på bakgrunn av et prosjekt gjennomført av autismeavdelingen, Glenne regionale senter for STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{2905B143-FBAD-4650-8CCB-3D5641479C36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Tidlig innsats for førskolebarn med autisme25160420.01.2023 12:57:4420.01.2023 12:57:44For barn med autisme er tidlig innsats av avgjørende betydning Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, vil i samarbeid med foresatte og partnere i kommunene gi STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{206FC316-DE91-4AA8-BF9C-D0BB70FCDA64}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Om autismeavdelingen25160520.01.2023 12:58:1520.01.2023 12:58:15, Glenne regionale senter for autisme er organisert i klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{FC680EFF-AA24-423C-9C9D-E90E704A01AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Smittevernråd til pasienter, besøkende og ansatte31631415.08.2023 10:39:4915.08.2023 10:39:49Sykehuset i Vestfold følger Folkehelseinstituttets smittevernanbefalinger for å begrense spredning av influensa, covid-19 og andre sesongbaserte luftveisinfeksjoner STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{FACCDC4B-C5C2-4AAF-8BEA-5010A9EBEED9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Kjernejournal38172606.06.2023 08:49:1706.06.2023 08:49:17Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling Både du som innbygger og helsepersonell har STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{309EC22F-15DD-4271-AF2C-23FE2272BCC1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Statusrapport for antall ø-hjelpinnleggelser - 4 uke49379930.01.2023 08:57:4530.01.2023 08:57:45Sykehuset i Vestfold gikk mandag 22 januar ut av grønn beredskap og er nå tilbake i normal drift Dette blir da siste statusoppdatering i denne omgang, og vi håper på mer normal STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/nyheter_{EF9C00D4-390F-4937-9DA3-262AAD27B0DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914
Om oss53422629.06.2023 08:22:0129.06.2023 08:22:01Sykehuset i Vestfold (SiV) har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold Spesialisthelsetjenestens oppgaver er pasientbehandling, utdanning av STS_ListItem_8500https://www.siv.nohtmlFalseaspxhttp://default-siv.hn.nhn.no{D8114F87-5881-4804-843B-B146EA8DF9D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4914;164914

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

SykehusetiVestfold-profiloversikt13310101.04.2019 06:30:5801.04.2019 06:30:58Profilhåndbok for Sykehuset i Vestfold 2 Bruk av profilhåndboken Dette er en manual som beskriver den visuelle identiteten til Sykehuset i Vestfold (SiV), og som viser hvordan STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Grafisk-profil0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{589AD99A-CF75-4F87-A823-D223BA2B043C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett innkalling til brukerutvalget 24.09.202031573921.09.2020 10:19:1521.09.2020 10:19:15Eventuelle forfall meldes til kachri@siv.no eller Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling Saksliste Saker til behandling 10/20 Godkjenning av referat fra 10. juni 2020 3 11 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{7488CA4A-8701-4BE8-B5A2-FE63008578A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett innkalling brukerutvalget 27.10.202253785821.10.2022 08:37:4321.10.2022 08:37:43Eventuelle forfall meldes til Katrine Svinterud, kachri@siv.no. Med vennlig hilsen Sekretariatet Journalført i Public 360°CA-E1 møterom 028Saksliste Saker til behandling 40/22 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/20220https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{D4381258-04D0-4EF6-AEE5-D30326DDD699}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett innkalling_ Styret for Sykehuset i Vestfold HF (17.02.2021)36825510.02.2021 08:14:1110.02.2021 08:14:11Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling Journalført i Public 360°Saksliste Saker til behandling 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20210https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{CB45CCC8-8D14-4C7E-854A-2B2C86305844}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett_innkalling_Styret_SiV_2702202036862720.02.2020 16:46:2320.02.2020 16:46:23Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-20200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{35D70138-BD39-443D-A0A0-7D17BDA91C8B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
PDF utgave styremøte 19092639149319.09.2019 13:09:3319.09.2019 13:09:33 Innkalling til møte Styret for Sykehuset i Vestfold HF Møtetid Torsdag 26. september 2019, kl. 14:15-18:00 Møtested Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom CA-E1-028 Følgende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2019/Styrem-2019-09-270https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{DA82AA5E-A416-4F02-A1C0-B96D1D382CA8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
PDF-utgave styremøte 19112839149421.11.2019 11:12:1521.11.2019 11:12:15Styret for Sykehuset i Vestfold HF Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling Saksliste Saker til behandling 98/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24. oktober 2019 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2019/Styrem-2019-11-280https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{199B60F6-AC4D-4933-9346-21CDE19FC0CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Styremøte-Sykehuset-i-Vestfold-27.02.2039883820.02.2020 16:46:2320.02.2020 16:46:23Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-02-270https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{2CF11F22-0A85-4C7E-944A-A20611042D58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Innkalling_Styret_SykehusetiVestfold0605202039927730.04.2020 09:01:5130.04.2020 09:01:51Styret for Sykehuset i Vestfold HF a) SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028, b) Skype Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 . This file is sealed with a STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-05-060https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{CAD1D82E-5423-43CD-8CC0-4024F59395D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett_innkalling_Styret_SiV_1806202050409110.06.2020 12:17:5110.06.2020 12:17:51Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-06-170https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{F2F73345-6B8A-4C98-9CD9-2B775B7247F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett_innkalling_Styret_SykehusetiVestfold17.0950409210.09.2020 07:57:5010.09.2020 07:57:50Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-09-160https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{CEBF2FF4-3C79-4F35-BE84-D2603D11D530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Komplett_innkalling-Styret-SiV_1911202050409412.11.2020 08:37:0112.11.2020 08:37:01Styret for Sykehuset i Vestfold HF Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094 Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2020/Styrem-2020-11-200https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no/seksjon/styredokumenter_{8324E7F3-66F3-4AC5-A5CC-5F4CB0883D5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Henvisning Barnerehabilitering6707928.06.2001 22:08:5828.06.2001 22:08:58Vennligst fyll ut relevante felter så nøyaktig som mulig Henviser er ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra de henvisningen angår Saksansvarlig B År Mottatt dato Vedtak STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{0F6F605F-0573-4DF9-873C-383C802CE2DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
20170215-1100 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF6752016.02.2017 09:48:0616.02.2017 09:48:06STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{28A790F8-F7E9-41D0-8824-3C77834E9F65}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Årligmelding2016_SiV6766801.03.2017 13:00:3701.03.2017 13:00:37Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er et allsidig akuttsykehus med helsetilbud til befolkningen innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling Foretaket er en del av den statlige STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{146252C0-F301-4B5F-B4E0-68554C3F17A8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Avtale palliasjon nettverk6767206.02.2017 11:48:0306.02.2017 11:48:03 Nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling. Sykehuset i Vestfold HF og Kommune samarbeidet i Vestfold. Mål Målet med samarbeidet er å sikre pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{C8D490C9-D35C-4177-86F4-D1375DE5677E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Aarsrapport forskningsaktivitet og ressursbruk 20176776730.08.2018 12:20:1830.08.2018 12:20:18Denne årsrapporten presenterer forskningsaktivitet og ressursbruk innen forskning og utvikling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) i 2017 I 2017 publiserte forskere ved SiV hele 137 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{96D8E998-FE2D-4C38-BCAD-9532A95FB48E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Henvising voksenhabilitering6787010.11.2016 14:29:3510.11.2016 14:29:35Gjelder søknaden en klientsak: Ja Nei (hvis “Nei”, fyll bare ut pkt Henviser er ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra de henvisningen angår STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{970F692E-C05C-4B05-A6E3-DE038B9CABB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
aarlig-melding-2018_styregodkjent-1902286787407.03.2019 11:38:4607.03.2019 11:38:46Godkjent av styret for Sykehuset i Vestfold HF den Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{4F835086-2816-40E8-BD11-5B84638353E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913
Årsregnskap-2018-med-noter-Sykehuset-i-Vestfold6791511.03.2019 15:16:0111.03.2019 15:16:01Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Investeringer i andre aksjer og andeler Innbetalinger av avdrag på utlån (langs STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.siv.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.siv.nopdfFalsepdfhttp://default-siv.hn.nhn.no{CD66D9FD-65CB-47DB-AFBC-33A8AF434B99}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49134913

Fant du det du lette etter?