HELSENORGE

Anton Jenssens gate, Tønsberg (BUPA)

BUPA poliklinikk, Tønsberg: Poliklinisk oppfølging av barn og unge med følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller vansker med psykososial fungering. For de med bostedsadresse i Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Re, Stokke, Tønsberg, Nøtterøy eller Tjøme kommune.

BUPA poliklinikk spesial: En fylkesdekkende seksjon som har ansvar for tilbudet til de yngste pasientene i BUPA, og for nevropsykologiske og nevropedagogiske vurderinger ved uklare og komplekse tilstander.

Fant du det du lette etter?