Bjellandåsen, Vear

Her ligger helse- og arbeidspoliklinikken.

En vei med snø på siden
Ta til venstre i dette krysset. Helse- og arbeidspoliklinikken er deretter andre avkjøring til høyre.
En bygning med glassdører
Inngangsdøren.

Slik finner du fram

Adresse

Bjellandveien 24, 3172 Vear

​Buss 130 mellom Tønsberg og Stokke går forbi Bjellandveien 24. Stoppestedet heter Bjellandveien 26. Ruteinformasjon finner du på vkt.no.

​Det er gratis parkering på området, og alle oppmerkede plasser rundt bygget kan benyttes.

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

​Fra E18, ta avkjøring til riksvei 300 i retning Tønsberg. Følg veien til rundkjøringen på Jarlsberg. Ta første avkjøring i rundkjøringen til høyre, 303 i retning Stokke. Kjør forbi Jarlsberg travbane, og ta første avkjøring til høyre opp i Bjellandåsen, skiltet Bjellandåsen/Hogsnesåsen. Følg veien opp bakken, til du finner næringsbygget Bjellandveien 24 på venstre side. Følg skilting til Sykehuset i Vestfold. Inngangen finner du ved å følge innkjøringsveien rett fram 100 meter når du har tatt av fra Bjellandveien.

Praktisk informasjon

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF. (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) Akkrediteringen omfatter virksomhetsstyring, strukturer rundt pasientbehandling og prosesser knyttet til pasientbehandling. Alle tilbud inneliggende og polikliniske pasienter er omfattet av akkrediteringen, og det er også egne kriterier for tilbud til barn og unge under 18 år.

Akkrediteringen stiller krav til ledelse, utstyr, personale, metoder og prosedyrer. Klinikken har målepunkter innenfor de ulike områdene, følger opp og iverksetter forbedringstiltak på bakgrunn av resultatet av målingene.

Akkreditering sikrer kvalitet på tjenestene og er en trygghet for både personale og ansatte.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.