​Håkon V gate 16, akuttsenteret

Dette er inngang for de som skal til akuttsenteret eller til skadepoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold. Skal du til en annen poliklinikk eller sengepost må du benytte hovedinngangen på forsiden av sykehuset.

En stor hvit bygning
Inngang til akuttsenteret er ved de grønne og gule stripene til høyre i bildet.
Diagram
Kart over sykhusområdet, inngang til akuttsenteret er merket.

Slik finner du fram

Adresse

Håkon V gate 16
Henvend deg i akuttmottakets ekspedisjon i bygg E, 1 underetasje. Benytt inngang fra Håkon V gate 16 (på baksiden av sykehuset)