HELSENORGE
Larvik

LAR poliklinikk, Larvik

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling for opioidavhengighet, der rekvirering av vanedannende legemidler i en bestemt dose (substitusjonsbehandling) inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen er poliklinisk, og skjer i tett samarbeid med fastlege og kommune. På poliklinikkene avholdes ansvarsgruppemøter, individualsamtaler og samarbeidsmøter, samt utdeling av substitusjonsmedikament til pasienter syv dager i uken.

Fant du det du lette etter?