HELSENORGE
Tønsberg

Brystsenter, Tønsberg (bygg K3)

Brystsenteret er en spesialavdeling som utreder symptomer fra bryst, særlig med tanke på mulig ondartet sykdom. Det gjøres kontroller av tidligere brystkreftopererte og det utføres mammografiscreening.

Mammografiprogrammet (klokken 08.15 – 11.00):
33 34 37 80

Sykepleietjenesten (klokken 08.30 – 15.30):
33 34 37 89
33 34 11 06

Fant du det du lette etter?