• IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)
   Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.
   IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)
   23.
   mai
   2024
   2 dager
  • Diabetes startkurs (type 2)
   Målsettingen er at du som lever med diabetes 2 skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.
   Diabetes startkurs (type 2)
   29.
   mai
   2024
   Flere datoer
  • Pårørendekurs ved alvorlig sykdom
   Et kurs med fokus på nyttige verktøy i en krevende hverdagssituasjon. Velkommen til to halve dager med pårørendekurs.
   Pårørendekurs ved alvorlig sykdom
   4.
   juni
   2024
   2 dager