• En gruppe mennesker iført hvite uniformer
  16. februar 2024
  Innovasjonstakten øker ved Sykehuset i Vestfold

  Sykehuset i Vestfold øker innovasjonsaktiviteten, viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. – Det er gledelig at sykehuset er opptatt av å finne gode løsninger for å bedre pasientbehandlingen, forteller direktør Jørn Jacobsen ved forsknings- og innovasjonsavdelingen.

 • En person i hvit frakk
  12. februar 2024
  Sykehuset i Vestfold utvider MR-kapasiteten og oppgraderer CT-maskiner

  Sykehuset i Vestfold skal i ukene fremover oppgradere eksisterende maskinpark på CT. I tillegg er det investert i en tredje MR-modalitet.

 • En mann iført hvitt arbeidsantrekk
  9. februar 2024
  Økning av bruddskader etter fall på glatta

  Etter snøfallet tidligere denne uka opplever Sykehuset i Vestfold en økning av pasienter med bruddskader etter fall på glatta. Dette fører til et stort press på operasjonsstuene.

 • Sorgstøtte etter dødsfall
  Sorgarbeid i Vestfold arrangerer sorggruppe for deg mellom ca. 25 og 55 år. Her kan du få støtte og hjelp når din samboer eller ektefelle er gått bort.
  Sorgstøtte etter dødsfall
  11.
  januar
  2024
  6 dager
 • Parkinsonkurs
  Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.
  Parkinsonkurs
  12.
  februar
  2024
  4 dager
 • IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)
  Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.
  IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)
  29.
  februar
  2024
  2 dager