HELSENORGE

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Vi har igjen gleden av å invitere til nasjonal autismekonferanse.

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg 8. - 10.juni 2022.

Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Etter at konferansen dessverre måtte avlyses i 2020, er vi glade for å kunne fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år. Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen. 


Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening som 20 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister og er også søkt godkjent av Den Norske legeforeningen.

Praktisk informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist er utløpt. Ved interesse for etterpåmelding, ta kontakt med vegard.henriksen@siv.no

Konferanseavgift: 3800,- inklusive kaffe/te frukt i pauser og lunsj hver dag. Mulighet for påmelding til middager:
Middag onsdag 425,- middag torsdag 425,-. Betales ved påmelding i påmeldingslinken.

Overnatting

Overnatting på hotellet:

Prisen for overnatting er kr. 1280,- per natt påmeldes i egen link. Bare et begrenset antall rom til denne prisen. For de som ønsker tilknytningsdøgn fra 07.06. – 08.06. er prisen den samme. NB! HVER ENKELT GJØR DIREKTE OPP MED HOTELLET.


Hotellinformasjon:

Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3. 3126 Tønsberg
Telefon: + 47 33 00 41 00

Kontaktinformasjon

Henvendelser om konferansen rettes til Hilde Tafjord ved Glenne regionale senter for autisme, hilde.tafjord@siv.no.

Foredragsholdere

Etter konferansen vil det også legges ut hand-outs fra forelesningene.

Internasjonale foredragsholdere:

Peter Vermeulen: Autism and happiness: from neurodiversity to neuroharmony

Vermeulen, Peter,  MSc og PhD i psykologi og pedagogikk. Han har jobbet med mennesker med autisme og deres familier i mer enn 30 år, og er en internasjonalt anerkjent foreleser. Han har flere ganger tidligere vært i Norge og inspirert tilhørerne. Han har skrevet mer enn 15 bøker, og flere av disse er oversatt til norsk. Mer informasjon om foredraget hans finnes her:

Dr. Annelou L C de Vries: Kjønnsinkongruens hos personer med autismespekterforstyrrelser, forskningsstatus og kliniske erfaringer.

Annelou L C de Vries, er Barne- og ungdomspsykiater, PhD ved Department of Child and Adolescent Psychiatry (CAPVUMCA),  og leder Pediatric Psychology and Center of Expertise on Gender Dysphoria, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Nederland. Hun arbeider klinisk med direkte konsultasjoner overfor barn og unge med mentale helseproblemer, og en sentral del av hennes oppgaver er knyttet til transkjønnsproblematikk hos ungdommer. Hun er også engasjert i forskning og har publisert en rekke artikler og veileder flere studier om mental helse og behandlingsevaluering. Hun sitter i styret for organisasjonen European Professional Association of Transgender Health (EPATH) og er medlem av the World Professional Assocation of Trangender Health (WPATH) committee on children and adolescents.

Professor Kylie Gray: ASD og mental helse

Professor Kylie Gray, PhD, the University of Warwick (UK). Hennes arbeid har bidratt med unike bidrag til kunnskapen om klinisk kartlegging, behandlingsstrategier, og støtte til barn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser og deres familier. Hun har erfaring med utviklingen av og evaluering av kartleggingsmetoder for barn med autisme og utviklingshemming. Hun har vært involvert i utviklingen og evalueringen av DBC-2 – Developmental Behavior Checklist, versjon 2 og den amerikanske normeringen av denne. DBC-2 er utviklet i Australia, og vil bli publisert i norsk utgave for klinisk bruk i løpet av året. Hun er også en anerkjent trener i ADOS og ADI-R.

Norske foredragsholdere:

 • Tamara Kalandadze, Høgskolen i Østfold
 • Kristin A. Bakke, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS
 • Anne Lise Høyland, Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital og RKBU Midt-Norge ved NTNU
 • Elisabeth Wigaard, Kongsberg BUP / BUPA, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken
 • Arvid N. Kildahl, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS
 • Per Normann Andersen, Høgskolen i Innlandet. Medforfattere: Stian Orm, Merete Glenne Øie og Erik Winther Skogli
 • Sissel Berge Helverschou, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS
 • Vesna Bryn, overlege barneavdelingen og Hab Lillehammer
 • Terje Nærland, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS
 • Linda David og Anne Wæhre, Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Tonje Torske, Bærum BUP|BUPA, Vestre Viken
 • Vegard Henriksen, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold
 • Marianne Berg Halvorsen, Habilitering for barn og unge, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Ingrid Nesdal Fossum, Sykehuset i Innlandet.  Medforfattere: Per Normann Andersen, Merete Glenne Øie og Erik Winther Skogli
 • Erik Winther Skogli, Sykehuset i Innlandet
 • Jon Arne Løkke, Høgskolen i Østfold Medforfattere: Stian Orm, Gunn E. H. Løkke, Fredrik Andersen og Børge Strømgren
 • Hans Jørgen Berntsen, Ahus, BUP Øvre Romerike
 • Stian Orm, Sykehuset i Innlandet.  Medforfattere: Merete Glenne Øie, Ingrid Nesdal Fossum, Per Norman Andersen & Erik Winther Skogli
 • Ragnhild Dahlheim og Cathrine Olaussen, Signo skole- og kompetansesenter
 • Marita Andreassen, Oslo MET

Programkomité og vitenskapelig komité:  

 • Bodil Sjømæling, Seksjonsleder, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
 • Hilde Tafjord, Avdelingssjef, Glenne regionale senter for autisme
 • Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist, forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS (leder)

Arrangementskomité:

 • Hilde Tafjord, Avdelingssjef, Glenne regionale senter for autisme
 • Vegard Henriksen, Spesialkonsulent, Glenne regionale senter for autisme
 • Bodil Sjømæling, Seksjonsleder, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?