Fagkurs

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Vi har igjen gleden av å invitere til nasjonal autismekonferanse – den åttende Tønsbergkonferansen.

5.
juni
2024
3 dager
 1. 05. jun. 2024
 2. 06. jun. 2024
 3. 07. jun. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 05. jun. 2024
 2. 06. jun. 2024
 3. 07. jun. 2024

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette syndrom i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, SiV.

Hvor

Oseberg Quality Hotell, Tønsberg.

Påmelding

Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Tønsbergkonferansen arrangeres hvert andre år. Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Program

Tid Sal 1 Oseberg Plenum Sal 2 Ormen 1
10 – 10:45 Velkommen og åpningsforedrag ved Cato B Ellingsen  
10:45 – 11:00 Pause
11.00 – 11.45 Liz Pellicano: On the promotion of Autistic flourishing
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45 Liz Pellicano: On the promotion of Autistic flourishing
13.45 – 14:00 Pause
14.00 – 14.45 Anne Hege Strand og Anne Killand (FAFO): Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser»- FAFO prosjekt Lise Reindal: Motoriske og språklige tilleggsvansker og funksjonsnivå hos barn som utredes for autismespekterforstyrrelse
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.45 Svein Eikeseth: Oppfølgingsstudie av barn som har fått EIBI Elisabeth Wigaard: FACT ung Kongsberg – erfaringer fra nystartet team
15.45 – 16.00 Pause
16.00 – 16.30 Marianne Berg Halvorsen: Hvor reliable og valide er bredspektrede instrumenter i utredning av psykisk lidelse hos personer med autisme. En fersk systematisk oversiktsstudie Astrid Kristin Holm & Kenneth Larsen: A scoping review on autism and employment, focusing on autism awareness and workplace adjustment ability
16.30– 17.00 Sissel Berge Helverschou: Systematisk innsats for pasienter med autisme, utviklingshemming og psykisk lidelse hjelper Ragnhild Hoel:
Lukt og smak hos ungdom med autismespekterforstyrrelse»
19.30 Middag    

Tid Sal 1 Sal 2
9:00 -9:20 Annette Drangsholt: Presentasjon av AiN og Autismekunnskap.no  
9:20 – 9:40 Sondre Bogen-Straume: egne erfaringer
9:40 – 10:00 Torhild Jåvold: Diagnose i voksen alder og veien videre
10:00 – 10:15 Pause
10: 15 – 11:00 Alexandra Havdahl: Diagnostisering av autisme i Norge Nasrettin Sonmez: Mestringskurs for voksne med Asperger
11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13.30 Maj-Britt Posserud: ENACT – randomisert studie av de utrolige årene ved autisme Kristin A. Bakke: Persontilpasset behandling ved autisme og sjeldne genetiske tilstander
13:30 – 13: 45 Pause
13:45 – 14:45 Arvid Nikolai Kildahl & Eva Alexandra Fürst: Foreldres erfaringer med konflikt med hjelpeapparatet. Hvorfor blir det sånn? Og hvilke konsekvenser har det for foreldrene? Tone Hee Åker og Karianne Moen: Politiets erfaringer i møte med personer med nedsatt funksjonsevne i volds- og overgrepssaker
14:15 – 14:45 Inger Lamache: Kartlegging av stressfaktorer og systematisk arbeid med stresshåndtering for skoleelever/unge med Asperger
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.05 Jane Margrete Askeland Hellerud: Spesialisthelsetjenester til autistiske mennesker med utviklingshemming og psykisk lidelse; en studie av karakteristika hos pasientene og behandlingen som gis, og mulige sammenhenger mellom intervensjoner og behandlingsresultat Elisabeth Øverland: Jeg må lade det sosiale batteriet mitt. Perspektiver fra unge autistiske personer om livskvalitet.
15:05 – 15:25 Hilde Lande & Annelise Bølling Gundersen: Sånn vil jeg ha det –støttemateriell til samtaler med barn/ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser Ingrid Okkenhaug og Ingar Mehus: Fysisk aktivitetsnivå og arenaer for fysisk aktivitet blant ungdom med ASD og ADHD
15:25 – 15:45 Emilie Smith-Meyer Kildal:
Development and Validation of the Non-Verbal Patient-Caregiver Communication Challenges and Their Questionnaire (NPCQ) Assessing Communication Challenges and Their Impacts
Elin Skaug & Tamara Kalandadze: Autistiske jenter som kamuflerer
15:45 – 16:00 Pause
16:00 – 16:20 Linda W. David: Samvariasjon av autisme og kjønnsinkongruens hos ungdom Marianne Mørdre:
Selektive spisemønstre hos ungdom med autismespekterforstyrrelse
16:20 – 16:40 Suzette Bylos og Line Mari Ødegård:
Økt behandlingseffekt ved gruppetilbud
Elin Dervo og Wilhelmine Lier: The relationship between parental mental well-being and executive functioning in preschool children with ASD: A cross sectional study
19:30 Forfriskning og kulturelt innslag
20.00 Middag

Tid Sal 1
9:00 – 10:45 Joanna Moss: Profiles of autism characteristics in genetic syndromes
10:45-11:00 Pause
11:00 – 11:45 Vanessa Bal: Factors affecting first-time autism diagnosis in adulthood
11:45 – 12:00 Pause
12:00 –12:45 Vanessa Bal: Components of autism assessments for adults
12:45 Avslutning
13:00 Lunsj

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent av Norsk Psykologforening som 20 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister og er også søkt godkjent av Den Norske legeforeningen.

Internasjonale foredragsholdere

Liz Pellicano er Professor I Autismeforskning University College London. Hun er utdannet som utviklings- og utdanningspsykolog i Perth, Australia, hvor hun også gjennomførte sin PhD om kognitive profiler hos barn med autisme. Hun har deretter vært tilknyttet flere engelske universiteter før hun returnerte til Australia i 2017 på Department of Educational Studies at Macquarie University. Hun flyttet tilbake til Europa i 2022. Hennes forskning har fokusert på å få en bedre forståelse av de spesifikke mulighetene og utfordringene som møter barn, unge og voksne med autisme, og påvise hva slags betydning det har på deres fungering i dagliglivet; hjemme, på skolen og ute i samfunnet. Hun har også vært spesielt opptatt av å få spredt resultatene fra forskningen sin for å bidra til utdanningspolitikk og øket forståelsen av autisme i samfunnet.

Dr Joanna Moss, Senior Lecturer, University of Surrey. Hun har PhD fra Universitetet i Birmingham fra 2005, og jobbet deretter som forsker på institute of Psychology Psychiatry and Neuroscience, og på the Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, ved Universitetet i Birmingham. Hun flyttet til Universitetet Surrey i 2019. Forskningen hennes har primært fokusert på å forstå forekomst, profil og sosialkognitive mekaniser som er knyttet til utviklingen av autisme og relaterte karakteristikker hos personer med gentiske sundromer. Mer informsjon finnes: www.ndevresearchlab.com Neurodevelopmental Research (NDevR) Lab: Understanding behavioural, emotional and cognitive diversity in neurodevelopmental conditions

Dr. Vanessa Bal er er associate professor og director på Rutgers center for adult autism services. Hun har master i nevrovitenskap fra Universitetet i Oxford og

doktorgrad i psykologi fra Universitetet I Michigan. Hun har også gjennomført klinisk opplæring i psykologi ved Universitetet I Michigan og har tatt postdoc i menneskelig genetikk ved Universitetet I California, San Francisco. Forskningen hennes vektlegger et livsløpsperspektiv for å videreutvikle forståelsen av autismespektervansker hos voksne. Hun bruker ulike tilnærminger for å måle og følge utbytte og resultater på ulike stadier i utviklingen. Dr. Bal leder flere prosjekter som har som mål å avgrense sammenhengen mellom dimensjoner av sosial-kommunikasjon, spark, og emosjoner knyttet til nevroutviklingsforstyrrelser for å bidra til utviklingen av målrettede intervensjoner som kan gi bedre livskvalitet for personer med autismespekterforstyrrelser.

Praktisk informasjon

Påmeldingsfrist er 01.04.24.

Elektronisk påmelding

4700 kr inklusive kaffe/te frukt i pauser og lunsj hver dag, betales ved påmelding.

Påmelding til middager:
Middag onsdag 625 kr, festmiddag torsdag 795 kr. Betales ved påmelding.

Ønsker man faktura kommer det et faktureringsgebyr på 100 kr per faktura

Prisen for overnatting er 1390 kr per natt. Påmeldes i egen link. Bare et begrenset antall rom til denne prisen.

Mulighet for tilknytningsdøgn fra 04.06. – 05.06. til samme døgnpris.

NB! Overnattende deltagere gjør direkte opp med hotellet for overnatting ved innsjekk.
Hotellet må ha bekreftelse i forkant ved ønske om fakturering til arbeidsgiver.

Hotellinformasjon:
Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3. 3126 Tønsberg
Telefon: + 47 33 00 41 00

Programkomité og arrangementskomité

 • Bodil Sjømæling, Seksjonsleder, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
 • Anne Karin Ullebø, PhD, overlege, Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme
 • Sissel Berge Helverschou, PhD, psykologspesialist, forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS (leder)
 • Nina Stenberg, PhD, Psykologspesialist, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
 • Annette Drangsholt,

 • Hilde Tafjord, Avdelingssjef, Glenne regionale senter for autisme
 • Vegard Henriksen, Spesialkonsulent, Glenne regionale senter for autisme
 • Bodil Sjømæling, Seksjonsleder, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
 • Tage Lien, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst

 

Kontakt