Fagkurs

Opplæringstilbud for kursledere: Glennes foreldreprogram

Glenne regionale senter for autisme inviterer til workshop: ”Opplæringstilbud for kursledere” – opplæring i Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser.

Passert
13.
mars
2024
3 dager
 1. 13. mar. 2024, 10:00 - 17:00
 2. 14. mar. 2024, 09:00 - 16:00
 3. 15. mar. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 13. mar. 2024, 10:00 - 17:00
 2. 14. mar. 2024, 09:00 - 16:00
 3. 15. mar. 2024, 09:00 - 14:00

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 01. mar. 2024

Autismespekterforstyrrelser er gjennomgripende utviklingsforstyrrelser som preges av kvalitative avvik innen sosial interaksjon og kommunikasjon, samt et begrenset repetitivt og stereotypt mønster av atferd og interesser. Forskning og klinisk erfaring viser at det å være foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser gir unike og karakteristiske utfordringer i samhandling og oppdragelse. Samtidig viser forskning at foreldre er den viktigste og mest stabile ressursen for barn med autismespekterforstyrrelser, og at dersom foreldre får ha en aktiv og styrende rolle i opplæring og tilrettelegging vil man kunne oppnå betydelig bedre resultater.

For å møte foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser sitt behov for kunnskap og praktiske strategier i forhold til samhandling, tilrettelegging og opplæring av sine barn, har Glenne regionale senter for autisme utviklet et eget foreldreprogram som møter disse utfordringene. Systematisk innsamling av data indikerer at foreldre som har gjennomført dette programmet opplever økt mestring og mindre stress i samhandlingen, opplæringen og tilretteleggingen for sine barn.

Deltakerne får opplæring i å gjennomføre Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom med vansker innen autismespekteret. Workshopen består av teoretisk gjennomgang av programmet og bakgrunn for dette, men viser også praktisk hvordan veiledningen blir gjennomført. 

Les mer om foreldreprogrammet 

Anbefalinger ved deltagelse:

Workshopen har som mål og sette deltakerne i stand til å gjennomføre egne foreldreveiledningsgrupper etter endt opplæring. For å lykkes med dette er det viktig at man har begynt å planlegge dette.

 • 2 gruppeveiledere må til for å gjennomføre denne veiledningen. Det er en forutsetning for deltakelse at det kommer minimum to fra hvert arbeidssted.
 • Ha satt av tid til å gjennomføre denne veiledningen. Veiledningen er 2,5 timer, men krever noe for og etterarbeid og det vil nok kreve at begge gruppelederne har satt av denne dagen veiledningen er til dette formålet.
 • Ha god kjennskap til målgruppen, både praktisk og teoretisk kjennskap til ASF.
 • Ha tilgang til foreldre til barn med ASF som ønsker veiledning og ønsker å øke sin egen kompetanse om samhandling med sine barn.
 • Det er anbefalt at man kan starte med egne grupper 1-3 mnd etter gjennomført workshop.

Program

Workshopen vil foregå over tre dager og vil gi en teoretisk og praktisk innføring til å gjennomføre 12 ukers foreldreprogram for grupper med foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser. 

Les mer om foreldreprogrammet 

Kurset starter onsdag 13. mars klokken 10.00 og vil avsluttes fredag 15. mars 14.00 og det forutsettes at deltagerne er tilstede alle dagene. Ved å gjennomføre workshopen vil deltagerne få nødvendig materiell til å gjennomføre foreldreprogrammet på sitt arbeidssted. Før deltagerne blir godkjent som gruppeledere, forutsettes det at de deltar alle dager på workshop, i tillegg får de en veiledning med en av kursholderne i etterkant av gjennomført ett gruppemøte med egen gruppe. Deltagere som har gjennomført denne workshopen vil også motta invitasjon til evalueringssamlinger når det arrangeres slike.

Onsdag 13. mars

 • Kl. 10.00:
  Velkommen, praktisk informasjon og gjennomgang av opplæringsdagene. Bakgrunn for foreldreprogrammene:
  • Foreldre til barn med ASF
  • Andre foreldretreningsprogram
  • Utviklingen av programmet
 • Kl. 12.00: Lunsj
 • Kl. 14.00-17.00:
  • Teoretisk grunnlag
  • Veiledningsmetoden
  • Hvordan involvere foreldre aktivt i opplæringen, praktiske øvelser

Torsdag 14. mars

 • Kl. 09.00:
  • Gjennomføring av gruppemøtene
  • Uke 1-4: Positiv samhandling
  • Introduksjon
  • Praktiske øvelser
  • Trening
 • Kl. 12.00: Lunsj
 • Kl. 13.00-16.00:
  • Gjennomføring av gruppemøtene
  • Uke 5 – 9 Tilrettelegging for læring
  • Introduksjon
  • Praktiske øvelser
  • Trening

Fredag 15. mars

 • Kl. 09.00: 
  • Gjennomføring av gruppemøtene
  • Uke 10 – 12 Grensesetting
  • Introduksjon
  • Praktiske øvelser
  • Trening
 • Kl. 12.00: Lunsj
 • Kl. 13.00: Oppsummering, evaluering og planlegge veien videre
 • Kl. 14.00: Avslutning

Praktisk informasjon og påmelding

Påmelding med overnatting på hotellet (onsdag – fredag) inklusive konferanseavgift og manualer: 8500,- kr. Prisen er deltakelse med overnatting inkludert frokost og lunsj (onsdag – fredag) og middag onsdag og torsdag.

Påmelding uten overnatting inklusive konferanseavgift og manualer: 5000,- Pris for deltakere som ikke overnatter inklusive lunsj og kaffebreak alle dager.

Tilknytningsdøgn er prisen ett tillegg på 1390,-

Påmeldingen er bindende. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på workshopen (ca 20), og plasser vil tildeles fortløpende.

Kontakt