Fagkurs

Rettigheter, tvang og makt: Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Vi inviterer til kurs om rettigheter, tvang og makt: Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.

Passert
31.
mai
2023
  1. 31. mai 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 31. mai 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 15. mai 2023

Sentrale tema i kurset

  • Hva er tvang og makt? 
  • Etikk i arbeid med mennesker 
  • Hva er nødvendig tvangsbruk? 
  • Hva er forebyggende tjenester og hva må vi legge vekt på for å gi disse tjenestene

Innhold

Hvordan kan man skille tjenesteyting med tvang fra nødvendig omsorg og rett til ivaretakelse av personlige behov? I hvilke situasjoner er det nødvendig at man hjelper tjenestemottakere å regulere livet sitt? Hvordan blir bruk av tvang definert i dette lovverket. 

Kurset gir en innføring i lovreguleringen, bakgrunnen for den og hensikten med å lovregulere dette tjenesteområdet for mennesker som har diagnose psykisk utviklingshemming. 

Kurset legger mye vekt på hva man kan gjøre for å forebygge tvang i den daglige samhandlingen. 

Hva er kommunens roller og oppgaver? Hva er spesialisthelsetjenestens roller og oppgaver? Hvilke roller har Statsforvalteren?

Foreleser: Fredrik Holmene. 

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten eller kommunen som jobber med mennesker med psykisk utviklingshemming. Passer også for ansatte i PPT, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, rådgiverstillinger eller som sosiallærere/miljøterapeuter i skolen, som ønsker å lære mer om dette lovverket.

Pris

Pris per person 600 kr. Pårørende/pasient: 300 kr pr person (maks 600kr per familie).
Det serveres enkel lunsj og kaffe.

Kontakt