Fag

Fag representerer sentrale stabsfunksjoner med hovedoppgave å støtte og gi råd til direktøren og klinikkene i utførelsen av sykehusets kjerneoppgaver innen pasientbehandling og forskning.

Stabsklinikken omfatter kvalitetsavdeling, smittevernsavdeling og analyseavdeling.

Konstituert fagdirektør: Christian Reissig

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg