Anestesi, intensiv- og operasjonsavdeling

Anestesi, intensiv- og operasjonsavdeling består av anestesiseksjon, intensivmedisinsk seksjon, smertebehandlingsseksjon, operasjonsseksjon H3, operasjonsseksjon H4 og kirurgisk dagpost- og mottaksseksjon.

Avdelingssjef: Karl-André Wian

Seksjonsledere:

  • Anestesiseksjon H4: Andreas Forwald
  • Intensivseksjon: Anita Skau Christophersen 
  • Intensivmedisinsk seksjon: Thor Andreas Moe Slinning
  • Smertebehandlingsseksjon: Therese Bjønness 
  • Operasjonsseksjon H3: Ann Bergtun
  • Operasjonsseksjon H4: Britt Hansen 
  • Kirurgisk dagpost- og mottaksseksjon: Eli Ane Brun


Kontakt

Telefon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg