Kirurgisk kontoravdeling

Avdelingen leverer støttefunksjoner til sengeposter, poliklinikker, operasjonsenheter og kirurgisk klinikk.

Avdelingssjef: Hilde M Haugerud
Kirurgisk kontor – seksjon 1, seksjonsleder: Victoria Schøyen
Kirurgisk kontor – seksjon 2, seksjonsleder: Karin Fornæss
Kirurgisk kontor – seksjon 3, seksjonslederHenriette Moe Muri

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg