Kirurgisk sykepleieavdeling

Avdelingen har kompetanse innen generell sykepleie og spesialkompetanse innenfor anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, føde-barsel omsorg, onkologisk sykepleie og palliativ omsorg.

Kirurgisk sykepleieavdeling har poliklinisk aktivitet innenfor flere fagområder og avdelingen har aktivitet både i Tønsberg og Larvik.

Avdelingen er organisert i seksjoner. Sykepleietjenesten ved avdelingen inngår i tverrfaglige behandlingsmiljø i kirurgisk klinikk.

Avdelingssjef: Renate Solstad 

Sykepleieavdelingens ledelsesressurser:
Sykepleiefaglig rådgivning: tlf. 33 34 20 35

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg