HELSENORGE

Kreft- og kirurgiavdeling

Kreft- og kirurgiavdeling består av gastrokirurgisk seksjon, brystkirurgisk seksjon, urologisk seksjon, gynekologisk seksjon og føde- og barselseksjon.

Fant du det du lette etter?