Kreft- og kirurgiavdeling

Kreft- og kirurgiavdeling består av gastrokirurgisk seksjon, karkirurgisk seksjon, brystkirurgisk seksjon, urologisk seksjon, gynekologisk seksjon og føde- og barselseksjon.

Avdelingssjef: Rune Sandbu.

Seksjonsledere:

  • Gastrokirurgisk seksjon: Signe Røstad
  • Karkirurgisk seksjon: Torbjørn Bakken
  • Brystkirurgisk seksjon: Rune Sandbu
  • Urologisk seksjon: Stein Egil Øverby
  • Gynekologisk seksjon: Steinar Holmsen
  • Føde- og barselseksjon: Steinar Holmsen

Kontakt

Telefon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg