Brystkirurgisk seksjon

Brystkirurgisk seksjon er en del av kirurgisk klinikk. Seksjonen arbeider i et tverrfaglig team (radiologi brystsenter) med utredning, kirurgisk behandling og oppfølging av kvinner med brystkreft eller godartede svulster i brystet.

Seksjonsleder:

Rune Sandbu

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.