Gastrokirurgisk seksjon

Ved gastrokirurgisk seksjon opererer og undersøker vi tilstander i mage-tarmsystemet. Det kan være operasjoner for syre i spiserøret, gallestener, magesår, betennelsestilstander i tynntarm og tykktarm, kreft i mage eller tarmer, eller brokk. Det gjøres også mange operasjoner for sykelig overvekt, og SiV er et regionalt senter for behandling av denne lidelsen. Vi gjør både laparoskopiske og åpne operasjoner.

Gastrokirurgisk seksjon har utelukkende aktivitet ved SiV - Tønsberg og våre inneliggende pasienter ligger på gynekologi-og gastrokirurgisk post.

I tillegg til utredning og operasjon av inneliggende pasienter, har vi stor aktivitet på gastrokirurgisk poliklinikk hvor det gjøres undersøkelser og kontroller av pasienter. Videre har vi dagkirurgi fire dager i uken. En dag i uken har vi endoscopier hvor vi undersøker magesekk, tolvfingertarm og tykktarm. Dette foregår på gastromedisinsk poliklinikk.

Seksjonsleder:

Signe Rødstad 

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.