Øre-nese-halsseksjon

Øre-nese-halsseksjon er en del av kirurgisk klinikk. Seksjonen behandler pasienter med sykdommer, skader og anomalier i øre-nese-halsområdet. Seksjonen utreder og behandler en stor og variert pasientgruppe og inkluderer mange av de vanligste helseplagene.

Eksempler på hva som utredes og/eller behandles i seksjonen er:

 • Bihuleplager
 • Halsplager
 • Snorking
 • Pustestopp
 • Heshet, kremting og hoste
 • Svimmelhet
 • Øresus
 • Søvnapne
 • Munntørrhet
 • Neseblødninger og skader
 • Svulster i øre-nese-halsområdet

Ved seksjonen utredes og behandles mange barn som får gjentatte ørebetennelser og barn som stadig plages med øvre luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder barn som snorker og strever med pusten om natten.

Ved seksjonen vurderes de fleste former for symptomer vedrørende hørsel, lukt, smak, balanse og svelging.

Ved seksjonen arbeider leger med spesialkompetanse innenfor særlige områder innen øre-nese-halsfaget. Våre leger har samlet betydelig kunnskap og erfaring og bruker hverandres kompetanse ved behov.

Seksjonsleder:

Ingvil Marie Håvardsrud

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.