Ortopedisk seksjon

Ortopedisk seksjon jobber med barneortopedi, traumatologi, dagkirurgi og planlagte ortopediske innleggelser.

Vi dekker følgende fagområder: barneortopedi, traumatologi, håndkirurgi, skulderkirurgi, ryggkirurgi, protesekirurgi, infeksjoner og amputasjoner, diabetesfot, fotkirurgi og artroskopisk kirurgi.

Ortopedisk seksjon er lokalisert både i Larvik og Tønsberg.

Seksjonen har operasjonsstuer, sengepost og poliklinikk både i Larvik og i Tønsberg.

I Larvik utfører vi all planlagt dagkirurgi, hofteproteser, kneproteser og ryggkirurgi.
I Tønsberg blir i hovedsak alle skader og akutte innleggelser behandlet.

Seksjonsleder:

Kim Markus Hemlock

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.