Øyeseksjon

Øyeseksjonen er en del av kirurgisk klinikk. Seksjonen utreder, behandler og kontrollerer pasienter med ulike øyelidelser hos barn og voksne, grå stær, grønn stær, netthinnesykdommer, skjeling, ikke-kosmetiske plastiskkirurgiske problemstillinger og øyeskader.

Øyeseksjonen består av poliklinikk, dagkirurgisk enhet og sengeplasser på sengepost.

Hovedtyngden av vår utredning og behandling foregår poliklinisk.

Seksjonsleder:

Cathrine Nansdal Breivik 

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.