Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringer et ledende kompetansemiljø i tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken har lokasjon på Kysthospitalet i Stavern, i Tønsberg og Larvik. Hovedtyngden av tilbudene på Kysthospitalet er innen fagfeltene; nevrologi med blant annet hjerneslag og MS, kompleks ortopedi, kreft, overvekt og rygg-, nakke- og skulderrehabilitering. Klinikken tilbyr også rehabilitering til barn og unge. Fysio- og ergoterapiavdelingen ved SiV i Tønsberg og Larvik, lærings- og mestringssenteret samt Pusterommet er også en del av klinikken.
Les mer om Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering

Gjennom kunnskapsbasert praksis, åpen dialog og aktiv deltakelse fra pasientene, skal klinikken bidra til økt funksjonsevne og mestring.

På Kysthopitalet tilbyr vi poliklinikk, dagbehandling og døgnbehandling og har tre kliniske avdelinger med til sammen 36 senger:

Fysikalsk medisinsk avdeling Rehabiliteringsavdeling kreft og ortopedi Rehabiliteringsavdeling nevrologi

Det er i tillegg en service- og kontoravdeling, og en fagavdeling som bidrar med kvalitetsutvikling, forskning og innovasjon. Klinikkens kjernepersonell er legespesialister, leger under spesialisering, psykologspesialister, syke- og hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrettspedagoger, sosionom, logoped, spesialpedagog og sosionom. Vi samarbeider nært med ortopediingeniør, som også har arbeidssted her

For pårørende som eventuelt ønsker overnatting, har vi tre hotellrom ved sykehuset til utleie.

Klinikken har spesialiseringsansvar for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering.


Fysio- og rehabiliteringsavdelingen er lokalisert i Tønsberg og Larvik.

Fysio- og ergoterapiseksjonen bidrar i tidlig behandling og rehabilitering av inneliggende pasienter ved alle avdelinger på SiV Tønsberg og Siv Larvik. I tillegg har seksjonen poliklinikker for oppfølging av pasienter som trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Lærings- og mestringssenteret på Solvang har ansvar for å legge til rette for pasient – og pårørendeopplæring.

Pusterommet driver poliklinisk rehabilitering for kreftpasienter i tidlig fase, under og etter kreftbehandling. Seksjonene tilbyr variert trening individuelt og i gruppe, samt samtaler og oppfølginge av lege, sykepleier, fysioterapeut og idrettspedagog.

Klinikken veileder årlig studenter og hospitanter innen de fleste helsefaglige utdanninger på alle nivåer.

Akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Klinikken oppnådde første gang CARF-akkreditering i 2018, for tre år. Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå. Virksomhetsstyring og drift knyttet til inneliggende og polikliniske pasienter, samt tilbud til barn og unge, inngår i akkrediteringen.


Klinikksjef: Gro Aasland

Kontaktinformasjon

Telefon
33 13 40 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Kysthospitalet, Stavern
Besøksadresse
Kysthospitalveien 61(Kart)
3294 Stavern
Telefon
33 13 40 00
mandag - fredag 08.00-15.30

Forskning og utvikling - Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/forskning-og-utvikling-kysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletKlinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet har en fagavdeling som omfatter fagutvikling, kvalitet, forskning og innovasjon. Målet er bedre pasientbehandling ved kunnskapsbasert styring.
Fysikalsk medisin og rehabilitering kontoravdeling, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-kontoravdeling-kysthospitaletFysikalsk medisin og rehabilitering kontoravdeling, KysthospitaletKlinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet har en avdeling for service og kontor (ASK) som skal yte service, bistand og støtte både internt og eksternt.
Fysikalsk medisinsk avdeling, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisinsk-avdeling-kysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, KysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, Kysthospitalet, har utrednings- og behandlingstilbud til pasienter med plager fra bevegelsesapparatet og til pasienter med sykelig overvekt.
Fysio- og ergoterapiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-ergoterapiavdelingFysio- og ergoterapiavdelingFysio- og ergoterapiavdelingen gir tjenester til alle somatiske avdelinger ved sykehuset og har egne behandlingslokaler.
Rehabiliteringsavdeling kreft og ortopedi, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling-kreft-og-ortopedi-kysthospitaletRehabiliteringsavdeling kreft og ortopedi, KysthospitaletAvdelingen gir tilbud om rehabilitering til personer som har gjennomgått multitraumer, er benamputerte, er operert for sarkom, og barn med cerebral parese (CP)
Rehabiliteringsavdeling nevrologi, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling-nevrologi-kysthospitaletRehabiliteringsavdeling nevrologi, KysthospitaletAvdelingen har tilbud for slagpasienter, MS-pasienter, pasienter med Charcot-Marie-Tooth og andre nevrologiske lidelser.

Benamputasjon - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/benamputasjon-rehabiliteringBenamputasjon - rehabiliteringBBenamputasjon, rehabiliteringBenamputasjon, rehabiliteringBenamputasjon, rehabiliteringBenamputasjon, rehabilitering
Energiforbruksmåling under gangehttps://www.siv.no/behandlinger/energiforbruksmaling-under-gange-rehabiliteringEnergiforbruksmåling under gangeEEnergiforbruksmåling under gangeEnergiforbruksmåling under gangeEnergiforbruksmåling under gangeEnergiforbruksmåling under gange
Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskade-rehabiliteringFørerkortvurdering etter ervervet hjerneskade - rehabiliteringFRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurdering
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslag
Rehabilitering - Kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-kognitiv-rehabilitering-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadeRErvervet hjerneskade - senfaserehabiliteringErvervet hjerneskade - senfaserehabiliteringErvervet hjerneskade - senfaserehabiliteringErvervet hjerneskade - senfaserehabilitering
Rehabilitering - multippel sklerosehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-multippel-skleroseRehabilitering - multippel skleroseRRehabilitering multippel skleroseRehabilitering multippel skleroseRehabilitering multippel skleroseRehabilitering multippel sklerose
Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)https://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering - omfattende skade (multitraume)ROmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabilitering
Rehabilitering - sarkomhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-sarkomRehabilitering - sarkomRRehabilitering - sarkomRehabilitering - sarkomRehabilitering - sarkomRehabilitering - sarkom
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialRRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialVurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial
Rehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlinghttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-etter-brystkreftbehandlingRehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlingRRehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlingRehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlingRehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlingRehabilitering og mestring etter brystkreftbehandling
Rehabilitering og mestring etter kreftbehandlinghttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-etter-kreftbehandlingRehabilitering og mestring etter kreftbehandlingRRehablitering - Rehabilitering og mestring ved kreftssykdomRehablitering - Rehabilitering og mestring ved kreftssykdomRehablitering - Rehabilitering og mestring ved kreftssykdomRehablitering - Rehabilitering og mestring ved kreftssykdom

Praktisk informasjon

Basseng

​Det er et varmtvannsbasseng ved Kysthospitalet som brukes i behandlingssammenheng for noen av pasientgruppene.

Besøkstider

​Ingen faste besøkstider, men det oppfordres til besøk etter kl. 15.00.

Blomster og parfyme

En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.  

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

Vær oppmerksom på at enkelte sengeposter ikke tillater blomster på avdelingen i det hele tatt.

Se oversikt fra Astma- og allergiforbundet om ja- og nei-blomster

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Kioskvarer

​Ved Kysthospitalet er det brus- og snacksautomater, disse tar kun kortbetaling. Kort kan også brukes i kantina og resepsjon. Det er ikke anledning til kontantuttak.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Spisetider og servering

Vi har egen pasientkantine/spisesal, med selvbetjening.
Middag for pårørende kan bestilles dagen før (maks to personer pr pasient).

Kafédelen er åpen mandag til fredag, klokken 07.30 - 14.00.

Spisetider

Mandag - fredag:

 • Frokost:  Kl. 07.30-09.30
 • Lunsj:   Kl. 11.30-13.00
 • Frukt:  Kl. 14.00
 • Middag: Kl. 15.30-16.30 
  • Rehab Kreft/orto- døgn  Kl. 15.30-16.00
  • Rehab Nevro- døgn   Kl. 16.00-16.30
 • Kveldsmat: Kl. 19.30

Helg:

 • Frokost: Kl. 08.00-10.00

 • Middag:  Kl. 12.30-14.00 lørdag og kl. 12.30-13.30 søndag

 • Kake:   Kl. 14.00

 • Kveldsmat: Koldanretning/Smørbrød kl. 17.30-19.00

Sykehusprest

Når man selv eller noen av de nærmeste blir syk rykkes man ut av sin vanlige hverdag. Det kan dukke opp mange slags tanker og følelser når man leter etter kilder til livsmot og håp. Det kan være godt å snakke med noen om livet sitt slik det oppleves.

Sykehuset i Vestfold ønsker å være opptatt av en god og helhetlig behandling, det vil si å møte hele mennesket.  Ved siden av å være opptatt av fysisk og psykisk helse ønsker vi å sette fokus på det som kalles for eksistensiell helse som tar for seg de grunnleggende spørsmålene og undringene om selve livet og hva det er å være menneske.

Det finnes i dag en oppfatning om at god eksistensiell helse gir en buffer som kan medvirke til å gjøre det lettere å møte vanskeligheter i livet, mot til å møte utfordringer og større mulighet for å ivareta livets gleder. 

Samtale med prest

Med sykehuspresten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Sykehusprestene står etter ønske også til tjeneste med velsignelse, bønn og stille omtanke. De forretter også dåp, nattverd og kirkelige handlinger ved behov.

Uansett om sykehusprestene tilbyr samtaler med mennesker uavhengig av religion eller livssyn, så er det for noen mer naturlig å ønske en samtale med representant fra egen religion eller livssyn. Sykehusprestene kan da være behjelpelig å formidle slik kontakt.

Sykehusprestene samtaler både med pasienter og pårørende og kan tilkalles via helsepersonalet. 

Sykehusprestene tilbyr også samtaler med sykehusets ansatte.

Andre religioner

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten kan være behjelpelig med å formidle slik kontakt

Kirkelige handlinger

Nøddåp, skriftemål, nattverd, hastevielser.

Undervisning

Undervisning i etikk og åndelige / eksistensielle temaer.

Generell beredskap

Sykehusprestene har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis de ikke er å få tak i, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste.

Kontaktinformasjon:

Sykehusprest Liselotte Wettby
Tlf. kontor: 33 34 21 39
Mobil: 94 13 66 93

Sykehusprest Knut Nåtedal 

Tlf. kontor: 3334 2135
Mobil: 93 45 94 88

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal du ikke innta medisinene dine selv. Alle medisiner styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon, PC eller nettbrett. Det er åpent, gratis og trådløst internett ved bruk av egen PC, mobil eller nettbrett.

Når du må bruke egen mobiltelefon ber vi om at det tas hensyn til andre pasienter, og at det ikke ringes i forbindelse med aktivitetstimer og måltider.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Undervisningssykehus

​Sykehuset i Vestfold er en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med flere universitet og høgskoler.

Det betyr at du kan møte studenter fra ulike profesjonsutdanninger som kan være involvert i din behandling.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Parkering Kysthospitalet

Parkering – Kysthospitalet har egen parkeringsplass. Parkering er ikke avgiftsbelagt.

Handikap-parkering

Parkering med parkeringsbevis på handikap-parkering er gratis.

 

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Reis kollektivt

​Buss 01 går fra Larvik sentrumsstasjon og jernbanestasjonen stopper rett ved Kysthospitalet.

Rutetider finner du på www.vkt.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.