Mann i rullestol trener på å gå

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er et ledende kompetansemiljø i tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken har lokasjon i Tønsberg, Larvik og ved Kysthospitalet i Stavern.

Kontaktinformasjon

Fysio- og rehabiliteringsavdelingen tilbyr poliklinisk konsultasjon, behandling og rehabilitering for inneliggende pasienter i Tønsberg og i Larvik. Lærings- og mestringsseksjonen tilbyr kurs for pasienter og pårørende, i Tønsberg.

Pusterommet er i Tønsberg og Stavern, og tilbyr trening under og etter kreftbehandling. Helse- og arbeidspoliklinikken på Vear tilbyr polikliniske konsultasjoner og kurs.

Kysthospitalet i Stavern tilbyr polikliniske konsultasjoner, dagbehandling og døgnbehandling med til sammen 36 sengeplasser. Det tilbys rehabilitering til barn, unge og voksne. Det kan være rehabilitering etter hjerneslag, ved ulike nevrologiske sykdommer, etter kompleks ortopedi, under og etter kreftbehandling, sykelig overvekt, utmattelse og muskel- skjelettplager.  


Klinikkens kjernepersonell er legespesialister, leger under spesialisering, psykologspesialister, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrettspedagoger, sosionomer, logoped, klinisk ernæringsfysiolog og spesialpedagog. Vi samarbeider med ortopediingeniør, som også har arbeidssted i Stavern. 

Klinikken har spesialiseringsansvar for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinikken veileder årlig studenter og hospitanter i helsefaglige utdanninger. 

Klinikken har en forsknings- og utviklingsseksjon som bidrar med kvalitetsutvikling, forskning og innovasjon. I tillegg yter kontoravdeling service til pasienter og ansatte i klinikken.

For pårørende som ønsker overnatting, har klinikken ett hotellrom til utleie. Ta kontakt med sentralbord på tlf. 33 13 40 00 ved forespørsel.

For å tilby deg og andre pasienter en bedre tjeneste ønsker vi dine erfaringer som pasient eller pårørende. 

Dette gjør du ved å svare på vår brukerundersøkelse. Erfaringer og innspill benyttes til forbedringsarbeid. 

Brukerundersøkelse 

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå. Virksomhetsstyring og drift for inneliggende pasienter og polikliniske pasienter og tilbud til barn og unge, inngår i akkrediteringen. Klinikken oppnådde første gang CARF-akkreditering i 2018. I 2021 tilfredstilte klinikken kravene for nye tre år, fram til 2024. 

Kvalitetsrapporter:

Kvalitetsrapport 2022

Pasientrapporterte resultater fra klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering:

Resultater rehabiliteringsavdeling 2022

 
Sist oppdatert 09.02.2024