HELSENORGE

Fysioterapipoliklinikk, Tønsberg

Poliklinikken behandler i hovedsak pasienter som en forlengelse av innleggelse eller kirurgi ved SiV. Øvrige tilstander skal i hovedsak behandles hos kommunal fysioterapitjeneste. Dette gjelder for eksempel konservativ behandlet humerusfraktur/radiusfraktur eller hoftebrudd. Ved komplikasjoner utover forventet forløp, kan avdelingen kontaktes for veiledning/råd og eventuelt henvise til behandling.

Fant du det du lette etter?