HELSENORGE

Avgiftningspost, bygg A

Avgiftningspost, bygg A er en døgnpost som tilbyr avgiftning/avrusning, abstinensbehandling og kartlegging av behandlingsbehov. Posten er en del av akuttkjeden i TSB  og tar imot pasienter som innlegges etter lov om kommunale helse –og omsorgstjenester kap. 10 (tvang).
Fant du det du lette etter?