HELSENORGE

Stoffavhengighet - avrusning-utredning

Avgiftning, bygg A er en døgnpost som tilbyr avgiftning/avrusning, abstinensbehandling og kartlegging av behandlingsbehov. 
Posten er en del av akuttkjeden i TSB  og tar imot 
pasienter som innlegges etter lov om kommunale helse –og omsorgstjenester kap. 10 (tvang).

Fant du det du lette etter?