Utredning- og behandlingspost, bygg C

Utredning- og behandlingspost, bygg C er en døgnpost ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA). tilbyr utredning og behandling av rusmiddelavhengighet. Posten kan ta imot pasienter som er innlagt etter kap. 10. i kommunal helse og omsorgslovgivning (tvang), fra Avgiftning, bygg A.

Målgruppen er pasienter over 18 år, primært med avhengighet av illegale rusmidler.
Et døgnopphold vil ofte være en forsterkning av pågående tiltak fra kommune, ruspoliklinikk eller LAR. 

Døgnposten er delt i et  utredningsavsnitt og et behandlingsavsnitt.
Utredningsavsnittet er et adgangsregulert avsnitt med 5 døgnplasser. Utredningsoppholdet har en varighet på 9 uker. 

Behandlingsoppholdets varighet beregnes i utgangspunktet til ca. 6 måneder, men vil variere avhengig av pasientens mål,
funksjon og formålet med innleggelsen.

Under oppholdet deltar pasientene i et ukesprogram som består av ulike grupper, undervisning, fysisk aktivitet, praktiske oppgaver og individuelle samtaler.
Treningsturer ut av institusjonen er en del av behandlingen. 

Alle pasienter får enerom med eget bad og toalett. 
Behandlingsavsnittet er delt i kvinne- /mannsavsnitt og fellesarealer. 

Seksjonsleder: Richard Øvereng Skog. 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Alle henvendelser rettes til resepsjon i bygg B.

Besøk etter avtale med personalet.

Skjerve, Nøtterøy

Skjerve, Nøtterøy

3140 Nøtterøy

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Praktisk informasjon

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Med samtale- og livssynstjenesten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

​Samtale- og livssynstjenesten ved SiV har både sykehusprest og sykehusfilosof. De kan også være behjelpelige med å formidle kontakt med representanter fra andre religioner eller livssyn. 

Les mer om samtale- og livssynstjenesten​

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.