HELSENORGE

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg ved DPS Vestfold sin målgruppe er pasienter over 18 år med allmennpsykiatriske problemstillinger som angst og stemningslidelser. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i poliklinikken har moderate til alvorlige psykiske plager, og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.

Fant du det du lette etter?