HELSENORGE

Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)

Døgnposten, allmennpsykiatrisk post, Larvik,  mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatriske lidelser. Dette innebærer pasienter med symptomlidelser som affektive lidelser som depresjon og angst, men målgruppen er også pasienter med mer sammensatt og kompleks problematikk som ved personlighetsforstyrrelser. Målgruppen er pasienter som har behov for døgninnleggelse for å få gjennomført utredning, diagnostisering og/eller behandling.

Fant du det du lette etter?