Ambulant akutteam (AAT)

Ambulant akutteams  (AAT) målgruppe er pasienter over 18 år som er i akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse. Krisen kan være psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser. Pasienter som henvises til AAT blir henvist som øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Ambulant akutteam (AAT)

Ambulant akutteam (AAT)

Utredning og behandling

Pasienter henvist til AAT med ønske om øyeblikkelig hjelp blir kartlagt og vurdert med tanke på aktuell situasjon og hva som er videre behov knyttet til videre utredning og behandling.

AAT kan henvise til poliklinikker, døgnposter og til akuttavdeling. AAT har ambulerende virksomhet og kan oppsøke pasientene i deres hjem. AAT tilbyr samtaler av støttende karakter slik at pasienten kan komme gjennom den psykiske krisen med minst mulig intervensjon og mest mulig mestring.

Poliklinikken bruker systematisk tilbakemeldingsverktøy for å fortløpende evaluere hvordan behandlingen går.

AAT har fokus på å mobilisere familie og nettverk. Pårørende er derfor en viktig aktør og samarbeidspartner i hvordan AAT jobber.

Samarbeid med andre instanser

Seksjonen samarbeider tett med andre seksjoner ved DPS Vestfold, legevakt, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene samt andre avdelinger i klinikken.


Generelt om seksjonen

Seksjonen består av overleger, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, spesialsykepleiere innen psykisk helse, vernepleiere og sosionom.

Lokalisering: Larvik og Nøtterøy.
Seksjonsleder: Hege Gulliksrud.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Linde: Bygg A, inngang B.
Telefon
Nøtterøy: 33 34 51 00 . Larvik: 33 11 86 00 .
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?