HELSENORGE

Ambulant akutteam (AAT)

Ambulant akutteams  (AAT) målgruppe er pasienter over 18 år som er i akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse. Krisen kan være psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser. Pasienter som henvises til AAT blir henvist som øyeblikkelig hjelp.

Fant du det du lette etter?